Śmierć człowieka - strona 2

sposób sakramentalny poprzez chrzest; umiera i zmartwychwstaje z Chrystusem rozpoczynając nowe życie:

Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. (Rz 6, 4)

Śmierć fizyczna traktowana jest jako dopełnienie owego „umierania z Chrystusem”; jest momentem, kiedy Bóg powołuje człowieka do siebie. Stąd św. Paweł mówił nawet o pragnieniu śmierci: Pragnę odejść, a być z Chrystusem (Flp 1,23);

Śmierć jest definitywnym końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, gdyż religia chrześcijańska nie przyjmuje żadnej możliwości reinkarnacji. Równocześnie jednak śmierć nie unicestwia człowieka, ponieważ jego natura składa się zarówno z elementu cielesnego, jak i duchowego. Ciało ulega po śmierci rozkładowi, natomiast dusza podlega sądowi szczegółowemu i trafia do nieba, czyśćca bądź piekła. Niebo wiąże się z wizją życia wiecznego w komunii z Bogiem, o czym mówi fragment Mszału Rzymskiego:

Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.

Niezależnie od „miejsca”

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33