Sanktuaria maryjne w Polsce - informacje, opis

Co to jest sanktuarium

Sanktuarium to miejsce kultu, które związane jest z wydarzeniem nadprzyrodzonym (np. objawieniem, cudem), relikwiami bądź cudownym wizerunkiem. Pielgrzymują do niego wierni, aby modlić się, wypraszać łaski (intencja błagalna), przebaczenie (intencja pokutna) bądź podziękować (intencja dziękczynna). Ten aspekt pielgrzymkowy podkreśla definicja z Kodeks Prawa Kanonicznego: przez sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego - za aprobatą ordynariusza miejscowego - pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności (kan 1230).

Sanktuariami mogą być zarówno miejsca naturalne (groty, lasy) bądź kościoły czy kaplice celowo wzniesione na potrzeby kultowe. Zawsze jest to jednak wyznaczona przestrzeń sakralna, gdzie w intensywniejszy sposób objawia się działanie Bożej łaski. Pielgrzymi zostawiają po sobie w sanktuariach dary wotywne, potwierdzające uzyskane dobrodziejstwa, do których należą chociażby nawrócenie czy cuda.

Wśród sanktuariów można wyróżnić sanktuaria maryjne (np. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr w Zakopanem),  sanktuaria Pańskie (np. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku) oraz sanktuaria świętych (np. Sanktuarium

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
oli
2019-05-08 14:02:09
:)
Ostatnio komentowane
elo
maciek z kalisza • 2020-11-29 11:56:35
ta
ja • 2020-11-29 11:21:27
dzięki
twój stary • 2020-11-28 14:23:27
super
andrzej • 2020-11-28 13:21:14
tak
Brook • 2020-11-28 11:09:11