Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Reformacja w Anglii - przyczyny, skutki (anglikanizm, purytanizm, prezbiterianizm) - strona 5

zachowując jednak jej dobrowolność. Z luteranizmu zaczerpnięto naukę o usprawiedliwieniu przez wiarę (a nie przez uczynki).

Anglikanizm podobnie jak Kościoły protestanckie przyjął zasadę, że wszystkie konieczne do zbawienia prawdy wiary są zawarte w Piśmie Świętym. Kanon Biblii anglikańskiej jest jednak różny od kanonu katolickiego – za kanoniczne uznano wszystkie księgi Nowego Testamentu, ze Starego natomiast wykluczono: księgi Tobiasza i Judyty, cześć księgi Estery, księgę Mądrości, Eklezjastesa, Barucha, część księgi Daniela i obie księgi Machabejskie. Równocześnie jednak anglikanie nie odrzucają dorobku Tradycji, w przeciwieństwie do wyznań protestanckich, które kierują się łacińskim hasłem „Sola Scriptura” (Jedynie Pismem). Ponadto w ocenie kwestii teologicznych istotną rolę w anglikanizmie przyznaje się zdrowemu rozsądkowi (rozumowi).

Współcześnie w anglikanizmie wyróżnia się trzy nurty teologiczno-duchowe:

1)anglokatolicki (tzw. Kościół Wysoki, ang. High Church), akcentujący spuściznę przedreformacyjną oraz charakterystyczne dla katolicyzmu formy kultowe;

2) ewangelikalny (tzw. Kościół Niski, ang. Low Church), nawiązujący do purytanizmu i pozostałych form radykalnego

Zobacz również

 • Marcin Luter - biografia, poglądy, działalność

  Marcin Luter urodził się w roku 1483 w Eisleben. Jego rodzice wywodzili się warstwy tzw. dziedzicznych czynszowników, jednak zła sytuacja materialna zmusiła ich do opuszczenia wsi i poszukiwania pracy w mieście. Już po narodzinach syna przenieśli się do Mansfeld – Hans Luter, ojciec przyszłego reformatora, został hutnikiem, ...

  Więcej
 • Anabaptyzm - twórcy, cechy, doktryna

  Anabaptyzm (gr. anabaptistos – „powtórny chrzest”) to powstały w XVI w. w kręgu uczniów Ulricha Zwingliego nurt reformacji radykalnej, którego zwolennicy negowali ważność chrztu niemowląt i głosili konieczność „powtórnego chrztu” dorosłych przystępujących do wsp&oa...

  Więcej
 • Pokój augsburski (1555) - postanowienia, warunki - Religia

  Pokój augsburski był pokojem kończącym pierwszy okres wojen religijnych między katolikami i luteranami w Niemczech. Został zawarty na sejmie Rzeszy w Augsburgu 25 września 1555 r. Podpisał go cesarz Karol V.

  Więcej
 • Kalwinizm - historia, cechy, zasady

  Kalwinizm to jedna z głównych doktryn religijnych protestantyzmu. Swoją nazwę wywodzi od nazwiska reformatora religijnego, Jana Kalwina (1509-1564). Określany jest także ewangelicyzmem reformowanym bądź protestantyzmem reformowanym.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
dzk
okokkokoook • 2020-05-28 16:55:59
proste
Kuba • 2020-05-28 09:59:41
OMG
Matriks • 2020-05-28 08:44:21
Bardzo dobre i super pomocne.
bobas • 2020-05-27 17:31:25
elo dzienki byq
ojjjtak+1byczq • 2020-05-27 12:05:25