Niedziela - Dzień Pański - strona 2

Ducha Świętego, gdyż to właśnie w tym dniu tygodnia miało dojść do Zesłania Ducha Świętego na zgromadzonych w Wieczerniku apostołów. Stąd można spotkać się z określeniem „dzień daru Ducha Świętego” w kontekście niedzieli.

Sobór Watykański II określił niedzielę „podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego”. Jest ona oryginalnym i najstarszym świętem chrześcijańskim, które zastąpiło żydowski szabat: Ci, którzy trwali w dawnym porządku, przeszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale święcą dzień Pański, dzień, w którym nasze życie zostało pobłogosławione przez Chrystusa i przez Jego śmierć (św. Ignacy Antiocheński). Tradycja obchodzenia niedzieli jako dnia świątecznego sięga czasów apostolskich (Dz 20,6-12; 1 Kor 16,2). Pliniusz Młodszy, w liście do cesarza Trajana z 112 r., identyfikuje jako chrześcijan właśnie tych, którzy biorą udział w zgromadzeniach niedzielnych.

O randze niedzieli w roku liturgicznym stanowi fakt, że ustępuje ona tylko uroczystościom i świętom Pańskim. Przy czym niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, nie ustępują żadnym obchodom liturgicznym. Gdy uroczystość przypadnie na jedną z tych niedziel, wtedy przenosi się ją na po

Polecamy również:

 • Postawy i gesty liturgiczne i ich znaczenie

  W liturgii można przyjąć pięć postaw: postawę stojącą, klęczącą, siedzącą, leżenie krzyżem oraz procesję (kroczenie). Do gestów liturgicznych należą: pokłon, podnoszenie oczu, pocałunek pokoju, znak pokoju, nałożenie rąk, wzniesienie rąk, złożenie rąk, znak krzyża, przyklęknięcie oraz bicie się w pierś. Więcej »

 • Symbole liturgiczne: woda, oliwa, światło, kadzidło

  symbole: chleb i wino, woda, kadzidło, światło, oliwa. Więcej »

 • Przedmioty liturgiczne

  korporał, purifikaterz, palka, welon kielichowy, bursa, trybularz, kropidło, dzwonki i gong. Więcej »

 • Kolory szat liturgicznych

  Kolory: biały, czerwony, zielony, fioletowy, czarny, różowy, złoty. Więcej »

 • Muzyka liturgiczna

  Muzyka liturgiczna (inaczej: muzyka kościelna) to muzyka, która jest przeznaczona do kultu Bożego. Zgodnie z słowami instrukcji Musicam Sacram z 1967 r. powstała dla oddawania chwały Bogu i odznacza się świętością oraz doskonałością formy. Jest nie tylko ozdobą liturgii, ale również jej... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39