Muzyka liturgiczna - strona 2

zaliczany jest: śpiew jednogłosowy (chorał gregoriański i śpiew ludowy), śpiew wielogłosowy (polifonia dawna i nowsza) oraz muzyka instrumentalna.

Muzyka liturgiczna – cechy

- świętość – muzyka kościelna jest tym świętsza, im ściślej wiąże się z czynnością liturgiczną;

- powszechność – wynika ze ściśle ustalonych przez władze kościelne cech, które obowiązują w całym Kościele (przy czym część decyzji w sprawach pojedynczych pieśni i innych form muzycznych leży w rękach władz lokalnych);

- służebność wobec liturgii – liturgia może być sprawowana bez elementu muzycznego;

- forma wokalna i instrumentalna;

- brak improwizacji;

- muzyka w czasie sprawowania czynności liturgicznych powinna być wykonywana „na żywo”.

Muzyka liturgiczna – funkcje

- muzyka liturgiczna jest uroczystym sposobem zwracania się do Boga – serdeczniej wyraża modlitwę zanoszoną do Pana;

- uświetnia liturgię, nadając uroczysty charakter obrzędom;

- wywołuje większe zaangażowanie u wiernych;

- budzi poczucie braterstwa u zgromadzonych;

- ubogaca zarówno formę, jak i znaczenie liturgii;

- wytwarza atmosferę wzniosłości.

Śpiew gregoriański

Śpiew gregoriański, inaczej chorał gregoriański, uważany

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58