Muzyka liturgiczna - strona 2

to również określenie części mszy obejmującej krótkie fragmenty z psalmów czytane lub śpiewane w Litugii Słowa.

Chorał gregoriański bywa określany również melodią prostą, gdyż cechuje się nieskomplikowaną rytmiką, sylabicznością. W śpiewie gregoriańskim tekst liturgiczny miał i ma pierwszeństwo. Jest on wykonywany wyłącznie przez głosy męskie.

Śpiew ludowy

Śpiew ludowy zaczął wchodzić do liturgii stosunkowo późno, bo od XIII w. W Polsce pierwsze pieśni nabożne pojawiły się w XIV wieku, jako wstawki do śpiewów procesyjnych w okresie wielkanocnym. Z czasem się usamodzielniły i od XVI w. stanowią stały element w liturgii. Oficjalnie zostały uznane dopiero przez Sobór Watykański II (XX w.) a Instrukcja Musicam sacram z 1967 r. pozwoliła zastępować śpiewy na wejście, ofiarowanie i Komunię św., pieśniami nabożnymi. Muszą być jednak zatwierdzone przez lokalną władzę. W Polsce zbiorem tekstów zatwierdzonych są Śpiewnik mszalny oraz Śpiewnik liturgiczny.

Muzyka instrumentalna w liturgii

W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie dodaje ceremoniom kościelnym majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich. (Konstytucja o Liturgii Świętej, 120)

Muzyka instrumentalna była początkowo w kościele eliminowana, gdyż kojarzyła się ze zwyczajami pogańskimi. O tej niechęci pisał m.in. Klemens Aleksandryjski: „Posiadamy jeden instrument konieczny – jest nim słowo uwielbienia, żadnych harf, fletów, trąb”.

Dopiero w VII w. sytuacja się zaczęła zmieniać, a pierwszym instrumentem liturgicznym zostały organy. Do dziś traktowane są one jako podstawowy instrument w muzyce kościelnej. Episkopat Polski zarządził, że powinny się one znajdować we wszystkich kościołach w kraju. 

Konstytucja o Liturgii Świętej (Sacrosanctum Concilium) z 1963 r. podaje, że inne instrumenty mogą być dopuszczane do kultu Bożego za zgodą kościelnej władzy terytorialnej. Muszą odpowiadać jednak godności świątyni i być przystosowane do użytku sakralnego. Z kolei Instrukcja o muzyce w świętej liturgii (Musicam sacram) dodaje, że przy dopuszczaniu instrumentów do kultu Bożego należy wziąć pod uwagę tradycję danego narodu.

Episkopat Polski doprecyzował, że nie wolno używać instrumentów zbyt hałaśliwych oraz wprost przeznaczonych do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Z użytku liturgicznego wyłączone są m.in. fortepian akordeon, mandolina, perkusja, gitara elektryczna.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44