Kościół katolicki w PRL - stosunki państwo-Kościół - strona 5

Utrudniano organizacje uroczystości religijnych i podjęto akcję dekrucyfikacyjną, której wierni stawili czynny opór (doszło m.in. do bitwy o krzyż w Nowej Hucie w 1960 r.).

W 1949 r. rozwiązano wszystkie stowarzyszenia katolickie, a rok później organizację charytatywną Caritas, mającą około 1000 zakładów i zatrudniającą 25 tys. osób. Likwidacji uległy także liczne zakony męskie i żeńskie. Od tej pory wszelka działalność religijna musiała być zatwierdzana przez władze państwowe. W oczach komunistów każde zgromadzenie związane z duchowieństwem było podejrzane i przeznaczone do likwidacji – za nielegalną działalność uznano m.in. Krucjatę Trzeźwości i ruch oazowy, które prowadził ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987).

W czasach PRL majątki kościelne konfiskowano, a prasa katolicka podlegała cenzurze, część pism zakazano wydawać i kolportować. Zamiast nich pojawiły się gazety propagandowe, w których zamieszczano artykuły krytykujące politykę Watykanu, naukę Kościoła katolickiego i religię w ogóle. Tworzono również organizacje antyreligijne m.in. Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli (później Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej), które finansowano z podatków obywateli.

Natężenie prześladowań Kościoła w latach 1945-1989 zmieniało się, tak jak zmieniali się poszczególni przedstawiciele władz PRL, ale trudno mówić o jakiś przerwach w represjach. Nawet wybór kard. Karola Wojtyły w 1978 r. na papieża nie zakończył agresywnej polityki państwa względem Kościoła. Pomimo wszystko pozostał on nadal dla wiernych ostoją i nadzieją w trudnych chwilach. 

Polecamy również:

 • Chrzest Polski - data, przyczyny, znaczenie, konsekwencje

  Pierwszym historycznie poświadczonym władcą polskim był Mieszko I. W momencie chrztu jego władza rozciągała się na obszarze Kujaw, Mazowsza, Wielkopolski oraz na części terenów Pomorza. Po wygranej bitwie z Niemcami pod Cedynią w roku 972, Mieszko zdobył władzę nad zachodnią częścią ostatniego z wymienionych... Więcej »

 • Początki chrześcijaństwa w Polsce - historia

  Chrzest Mieszka I w 966 r. stanowi oficjalny początek Kościoła katolickiego na ziemiach polskich, chociaż obecnie przypuszcza się, że sama chrystianizacja na terenach państwa Polan została rozpoczęta wcześniej, a przyjęcie chrztu było wynikiem jej pierwszego etapu.  Więcej »

 • Reformacja w Polsce - najważniejsze informacje

  Już od czasów Jana Husa Europę ogarniały niepokoje religijne. W wielu państwach dochodziło do wojen domowych na tym tle. Z Francji falami uciekali protestanci, z Anglii emigrowało wielu duchownych katolickich. Patrząc z tej perspektywy, Polska jawiła się jako ostoja tolerancji religijnej. Idee reformatorskie... Więcej »

 • Kontrreformacja w Polsce - najważniejsze informacje

  Początek ruchu kontrreformacyjnego Polsce wiąże się z działalnością kardynała Stanisława Hozjusza, której skutkiem było sprowadzenie do kraju działaczy Towarzystwa Jezusowego w 1564 roku. W bardzo krótkim czasie powstało kilka kolegiów jezuickich, które wypuściły ze swych murów... Więcej »

 • Unia brzeska - religia

  Unią brzeską nazywa się unię kościelną zawartą pomiędzy Kościołem katolickim i Cerkwią prawosławną, która została ogłoszona w 1596 r. na synodzie w Brześciu Litewskim. Akt przyjęcia metropolii kijowskiej do jedności kościelnej (bulla Magnus Dominus et laudabilis nimis) papież Klemens VIII podpisał... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Y
• 2022-05-25 20:07:24
to 6
• 2022-05-25 18:28:33
js2115
• 2022-05-25 16:06:43
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48