Początki chrześcijaństwa w Polsce - historia

Chrzest Mieszka I w 966 r. stanowi oficjalny początek Kościoła katolickiego na ziemiach polskich, chociaż obecnie przypuszcza się, że sama chrystianizacja na terenach państwa Polan została rozpoczęta wcześniej, a przyjęcie chrztu było wynikiem jej pierwszego etapu. Niemniej wydarzenie to miało przełomowe znaczenie w dziejach naszego kraju, który w ten sposób wszedł w krąg kultury zachodniej Europy.

Duchownych wraz z wyposażeniem liturgicznym do Polski sprowadziła Dąbrówka, żona Mieszka I. Tradycyjnie przypisuje jej się także założenie dwóch kościołów: Najświętszej Maryi Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu oraz Świętego Jerzego i Świętego Wita w Gnieźnie. Kronikarze, Gall Anonim i Thietmar, przyznają także Dąbrówce wielką zasługę w samym nawróceniu Mieszka I na chrześcijaństwo.

Pierwszym biskupem został ustanowiony w 968 r. Jordan. Kraj jego pochodzenia oraz klasztor, z którego przybył, pozostają nieznane, niewątpliwie jednak był benedyktynem. Następcą Jordana został Unger. Siedzibą pierwszych biskupów polskich był Poznań. Tam też wzniesiona została pierwsza katedra polska pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła.

Około 990 r. Mieszko I – w ramach starań o uzyskanie metropolii – wydał

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33