Ateizm w Polsce i statystyki

Początki ateizmu w Polsce zwykle są kojarzone z postacią Kazimierza Łyszczyńskiego, filozofa, który w XVII w. został skazany na karę śmierci za swój traktat De non existentia Dei („O nieistnieniu Boga”). Łyszczyński bywa nazywany polskim Giordano Bruno, gdyż podobnie jak on zginął na stosie.

Jego przypadek nie zachęcał do otwartego głoszenia poglądów ateistycznych i właściwie aż do połowy XX w. ateizm był tematem tabu. Co prawda w XIX w. część ówczesnej inteligencji przyznawała się do niewiary w Boga (m.in. Maria Curie-Skłodowska, Maria Konopnicka), ale na tle całego kraju były to tak naprawdę „wyjątki potwierdzające regułę”.

Po II wojnie światowej ateizm był propagowany przez komunistyczne władze, co przejawiało się m.in. w prześladowaniach Kościoła katolickiego.  Wielu księży w okresie PRL (1952-1989) zostało aresztowanych i skazanych na tortury. Część z nich oddała nawet swoje życie w imię wiary.

W obliczu tej walki państwa z religią (i związanych z nią represji) Polacy nie odwrócili się jednak od Kościoła; pozostał dla nich oparciem i nadzieją w okresie komunistycznej dyktatury. Ateizm jawił się zatem również jako to, co wrogie i niebezpieczne, dlatego pomimo usilnych starań ówczesnej

Polecamy również:

 • Podział religii (religie narodowe, naturalne, objawione, teizm, deizm i in.)

  Podziału (klasyfikacji) wierzeń religijnych można dokonać ze względu na kryterium etnograficzno- terytorialne. Wówczas wyróżnia się: religie plemienne, narodowe i uniwersalistyczne (światowe). Więcej »

 • Kult religijny - definicja, przykłady

  Kult religijny (łac. cultus –  uprawa ziemi) jest zespołem czynności będących wyrazem czci człowieka wobec sił nadprzyrodzonych np. bóstwa. Stanowi zewnętrzny przejaw życia religijnego – gdzie nie ma żadnych aktów kultowych, tam nie można mówić o religii w... Więcej »

 • Agnostycyzm - definicja, filozofia, opis

  Termin agnostycyzm pochodzi od greckiego słowa „agnostos”, czyli niepoznawalny. Pogląd ten wiąże się z przekonaniem, iż ludzkie władze poznawcze (rozum i doświadczenie) są ograniczone, co uniemożliwia uzyskanie zupełnej wiedzy o świecie. Największe znaczenie uzyskał węższy sposób rozumienia tego... Więcej »

 • Doktryna religijna - definicja (eschatologia, antropologia religijna, dogmat i in.)

  Doktryna religijna (łac. doctrina – nauka) to zespół wierzeń, dogmatów, wskazań moralnych oraz zasad liturgicznych dotyczących danej religii. Jest teoretyczną podstawą przekonań religijnych wyznawcy. Więcej »

 • Laicyzacja i sekularyzacja - religia

  Definicji sekularyzacji (łac. saecularis –  świecki) jest tyle, ile badaczy podejmujących ten temat. Za klasyczną uznaje się jednak teorię Petera Bergera, w której sekularyzacją nazwał on proces uniezależniający różne sektory społeczeństwa i kultury od dominacji religijnych... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
Dorota
2018-09-07 07:47:28
Kościół oparciem Polaków przed komunizmem? Śmiech na sali. A kto to byli ci komuniści? Nie Polacy? Polacy, Polacy. Brak komuś logiki.
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10