Wykorzystanie liczb zespolonych w dowodach wzorów trygonometrycznych

Jednym z ciekawszych zastosowań postaci trygonometrycznej liczb zespolonych jest jej wykorzystanie w dowodach wzorów z trygonometrii.

Niech dane będą dwie liczby zespolone w postaci trygonometrycznej:

z_1=|z_1 |(\cos \alpha +i\sin  \alpha ) oraz z_2=|z_2 |(\cos \beta +i\sin  \beta  ).

Wówczas jak pamiętamy ich iloczyn to

z_1 \cdot z_2=|z_1 | \cdot |z_2 |(\cos (\alpha + \beta ) +i\sin ( \alpha + \beta )).

Wyznaczmy ten iloczyn mnożąc przez siebie z _{1} i z _{2} wprost, bez wykorzystywania powyższego wzoru. Ponadto przyjmijmy, że moduły obu liczb są równe 1.

z_1 \cdot z_2 =(\cos \alpha +i\sin  \alpha ) \cdot (\cos \beta +i\sin \beta )=
\cos \alpha \cos \beta + i \cos \alpha \sin  \beta + i\sin \alpha \cos \beta + i ^{2} \sin \alpha \sin \beta =

\cos \alpha \cos \beta + i \cos \alpha \sin  \beta + i\sin \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta =

(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta)+ i( \cos \alpha \sin  \beta + \sin \alpha \cos \beta  )

Otrzymaliśmy szukany iloczyn, w którym część rzeczywista to \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta oraz część urojona  \cos \alpha \sin  \beta + \sin \alpha \cos \beta  . Ale wiemy z wzoru na mnożenie liczb zespolonych w postaci trygonometrycznej, że szukany iloczyn to z_1 \cdot z_2=\cos (\alpha + \beta ) +i\sin ( \alpha + \beta ), w którym część rzeczywista wynosi \cos (\alpha + \beta ) natomiast część urojona \sin ( \alpha + \beta ). Część rzeczywista musi być taka sama niezależnie od przyjętej metody mnożenia, podobnie dla części urojonej. W ten sposób otrzymaliśmy następujące wzory na cosinus sumy oraz sinus sumy:

\cos( \alpha + \beta )=\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta,

\sin( \alpha + \beta )= \cos \alpha \sin  \beta + \sin \alpha \cos \beta  .

 

Analogicznie możemy postąpić wykorzystując wzór na dzielenie

 \frac{ z_1 }{ z_2 }= \frac{|z_1 |}{ |z_2 |} (\cos (\alpha - \beta ) +i\sin ( \alpha - \beta )) (przy założeniu, że z_2 \neq 0).

Wówczas będziemy się musieli odrobinę bardziej nagimnastykować, ponieważ dzieląc \frac{ z_1 }{ z_2 } klasyczną metodą staniemy przed koniecznością wykonania następującego działania:

 \frac{z_1 }{  z_2} = \frac{(\cos \alpha +i\sin  \alpha ) }{ (\cos \beta +i\sin \beta )} 
\frac{ (\cos \beta -i\sin \beta )}{ (\cos \beta -i\sin \beta )}
.

Lepszym pomysłem jest wykorzystanie już otrzymanych wzorów, podstawienie w miejsce kąta  \beta kąt - \beta i skorzystanie z faktu, że \sin(- \phi )=-\sin( \phi ) oraz \cos(- \phi )=\cos( \phi ). Mamy wtedy:

\cos( \alpha - \beta )=\cos \alpha \cos (-\beta) - \sin \alpha \sin (-\beta)
=\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta

oraz

\sin( \alpha - \beta )= \cos \alpha \sin (- \beta )+ \sin \alpha \cos (-\beta  )
= -\cos \alpha \sin \beta+ \sin \alpha \cos \beta  .

 

A zatem korzystając z reguły mnożenia liczb zespolonych w postaci trygonometrycznej oraz podstawowych własności funkcji trygonometrycznych (parzystość cosinusa i nieparzystość sinusa) udowodniliśmy wzory na sinus sumy, sinus różnicy, cosinus sumy oraz cosinus różnicy:

\sin( \alpha + \beta )= \sin \alpha \cos \beta  +\sin  \beta\cos \alpha

\sin( \alpha - \beta )= \sin \alpha \cos \beta  -\sin \beta\cos \alpha

\cos( \alpha + \beta )=\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta

\cos( \alpha - \beta )=\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42