Angielskie jednostki miary, wagi, objętości - przeliczanie

Angielski system miar jest odmienny od kontynentalnego. Jednostki tego systemu wykorzystywane są w wielu krajach, nawet tych, które na codzień posługują się standardowym systemem miar.

Jednostki miary

Jednostkami tymi wyrażamy długość, szerokość, wysokość, ogólnie - odłegłości. Jednostkami tymi są: cal, stopa, jard i mila.

Cal

1 cal = 2,54 cm = 1/12 stopy

1 cm = 0,394 cala

Cal oznaczamy in (skrót od inch - cal po angielsku).

W calach podawane są np. przekątne ekranów, monitorów, itd.

Przykład:

13 in = 13 cali = 13 x 2,54 cm = 33,02 cm.

67 cm = 67 x 0,394 in = 26,398 in.

Stopa

1 stopa = 12 cali = 30,48 cm = 0,3048 m

1 m = 3,280 839 9 stóp

Przykład:

7 stóp = 7 x 30,48 cm = 213,36 cm = 2,1336 m.

6 m = 6 x 3,280 839 9 stóp = 19,685 039 4 stóp.

Jard

1 jard = 3 stopy = 36 cali = 91,44 cm = 0,9144 m

1 m = 1,0936 jarda

Przykład:

23,5 jarda = 70,5 stóp = 846 cali = 2148,84 cm = 21,4884 m.

21,5 m = 21,5 x 1,0936 jarda = 23,5124 jardów.

Mila

1 mila = 1760 jardów = 1609,344 m = 1,609 344 km

1 km = 0,621 371 mili

Przykład:

0,6 mili = 0,6 x 1,609 344 km = 0,965 606 4 km = 965,606 4 m.

2 km = 2 x 0,621 371 mili = 1,242 742 mil.

Jednostki wagi

Jednostkami tymi wyrażamy wagę. Są to: funt, uncja i tona angielska.

Funt

1 funt = 0,453

Polecamy również:

 • Proporcje

  O dwóch wielkościach mówimy, że są proporcjonalne, kiedy ich iloraz bądź iloczyn jest wielkością stałą. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z proporcjonalnością prostą, w drugim natomiast - z odwrotną. Więcej »

 • Działania na procentach

  Procenty to inaczej ułamki o mianowniku 100. Są bardzo powszechnie używane, zwłaszcza w kontekście do przeceny danego produktu bądź podwyżki jego ceny, prezentacji danych statystycznych, itd. Więcej »

 • Działania na ułamkach dziesiętnych

  Ułamki nazywamy dziesiętnymi wtedy, kiedy zamiast kreski ułamkowej mają w zapisie przecinek. Więcej »

 • Działania na ułamkach zwykłych

  Ułamków używamy zawsze wtedy, kiedy chcemy określić coś jako część całości - połowę, ćwiartkę, itd. Ułamkami zwykłymi nazywamy ułamki zapisywane przy użyciu kreski ułamkowej. Więcej »

 • Zaokrąglanie liczb

  Posługując się liczbami nie zawsze potrzebujemy znać ich dokładną wartość (niekiedy jest to wręcz niemożliwe). Wówczas możemy daną liczbę zaokrąglić i posługiwać się jej przybliżeniem. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
dobre
• 2022-01-28 10:51:38
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13