Zdążyć przed Panem Bogiem - opracowanie (geneza, czas i miejsce akcji, motywy) - strona 3

też przejaw tchórzostwa i egoizmu w obliczu zagłady całego  narodu.

Motyw cierpienia – cierpienie fizyczne – będące wynikiem głodu, chorób, odniesionych ran – oraz psychiczne spowodowane śmiercią bliskich jest ważne dla tych, którzy je odczuwają. Poza murami getta nie ma ono znaczenia.

Motyw kata i ofiary – likwidacja getta to relacja między katem i ofiarą. Żydzi z góry skazani są na klęskę, ich obrona jest desperacka i wynika z braku innej możliwości. Działania Niemców prowadzą do wymordowania narodu żydowskiego. Prześladowania mają wymiar fizyczny i psychiczny. Ludzie w getcie są zastraszeni, wierzą, że zostaną przesiedleni, bo chcą w to wierzyć. Długotrwały głód i brak nadziei prowadzi do bierności i zobojętnienia.

Motyw buntu – przejawem buntu jest samo powstanie skierowane nie tyle przeciw Niemcom, których powstańcy nie mogą pokonać, co przeciwko własnej bierności. Postawę buntu przyjmuje też Edelman, kiedy sprzeciwia się boskim wyrokom.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44