Przypowieść o dobrej i złej budowli - opracowanie (interpretacja, czas i miejsce akcji, geneza)

Geneza

Przypowieść o dobrej i złej budowie pochodzi z Nowego Testamentu, z Ewangelii świętego Mateusza. Ewangelista umieścił tę historię w grupie przemówień wygłoszonych przez Jezusa Chrystusa podczas „kazania na Górze”, które zostało rozpoczęte ośmioma błogosławieństwami.

Czas i miejsce akcji

Czas i miejsce akcji przypowieści nie są bliżej określone. Czasoprzestrzeń ma charakter uniwersalny. Można mówić ogólnie o okresie pogody i ulewy.

Interpretacja

Przypowieść o dobrej i złej budowie stanowi po pierwsze alegoryczną historię o dwóch postawach wobec Bożego słowa. Jedną prezentują ci, którzy nie tylko słuchają boskich nakazów, ale również je wypełniają. Drugie podejście jest natomiast charakterystyczne dla ludzi wprawdzie słuchających głosu Boga, ale pozostających na nie obojętnym.

W sensie eschatologicznym przypowieść ta przedstawia warunki konieczne do osiągnięcia zbawienia. Stanie się ono mianowicie udziałem tych, którzy potrafią zastosować Boże przykazania w swoim codziennym życiu. W sensie moralnym historia ta mówi o dwojakim podejściu do etyki. Człowiek, który potrafi nie tylko głosić hasła moralne, ale również stosować je w praktyce, jest jak dom zbudowany na skale – żadne przeciwności go nie zwyciężą. Prawda zaś o tym z kolei, kto jedynie teoretycznie opowiada się za dobrem, zostanie obnażona w sytuacji próby, kiedy okaże się, że deklarowane poglądy nie miały rzeczywistego pokrycia.

Przypowieść ma również znaczenie filozoficzne. W tym ujęciu mówi się o tym, że prawdziwą wartość człowieka można rozpoznać dopiero w sytuacji ostatecznej. Ponadto okazuje się, że solidna budowa opiera się przede wszystkim na mocnych fundamentach, dlatego w każdym działaniu człowiek powinien kierować się wartościami trwałymi, a nie jedynie celem doraźnym. Dom zbudowany na piasku często jest synonimem złudnych marzeń, które nie mają szans na realizację.

Polecamy również:

 • Przypowieść o zagubionej owcy - streszczenie i plan wydarzeń

  Pewnego dnia pasterzowi, który posiadał sto owiec, zaginęła jedna z nich. Wtedy zostawił on dziewięćdziesiąt dziewięć innych na pustyni i wyruszył na poszukiwanie zbłąkanego zwierzęcia. Kiedy zaś je znalazł, wziął owcę na ramiona i zaniósł ją do domu. Następnie wydał wielkie przyjęcie, na które... Więcej »

 • Przypowieść o dobrym Pasterzu - streszczenie

  Pasterz wchodzi do owczarni zawsze przez bramę, tym odróżnia się od złodziei lub najemników. Następnie woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Potem zaś staje na ich czele, a owce idą za nim, ponieważ znają jego głos. Dobry Pasterz nie opuści swoich owiec w chwili niebezpieczeństwa, tak jak... Więcej »

 • Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych - streszczenie i plan wydarzeń

  Dziesięć panien udało się na spotkanie z panem młodym. Pięć z nich było roztropnych, więc zabrały ze sobą lampy i oliwę w naczyniach. Pozostałe pięć panien było nierozsądnych, ponieważ wzięły ze sobą tylko lampy. Pan młody się spóźniał, dlatego wszystkie dziewczęta zasnęły. O północy zaś rozległo się... Więcej »

 • Przypowieść o talentach - streszczenie i plan wydarzeń

  Pewien człowiek, który miał się udać w długą podróż, przywołał swoich służących i oddał im na przechowanie swój majątek. Jeden z nich otrzymał pięć talentów, drugi dwa, trzeci zaś jeden. Sługa posiadający pięć talentów zainwestował pieniądze i zyskał podwojoną stawkę. To samo... Więcej »

 • Przypowieść o robotnikach w winnicy - streszczenie i plan wydarzeń

  Pewnego dnia właściciel winnicy najął do pracy robotników. Pierwszą grupę zatrudnił z samego rana i obiecał im, że otrzymają denara zapłaty. Około trzeciej po południu właściciel zobaczył na rynku bezczynnych robotników i ich również najął. To samo uczynił o godzinie szóstej i dziewiątej... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53