Nowy Testament - informacje (autorzy, czas powstania, język) - strona 2

Mateusza została napisana nieco później, między 80 a 90 r. n. e. Autor był jednym z dwunastu uczniów Chrystusa, a swój przekaz przeznaczył przede wszystkim dla greckojęzycznych Żydów. Około roku 80 powstała również Ewangelia świętego Łukasza i „Dzieje Apostolskie”, które są jej kontynuacją. Autorstwo czwartej Ewangelii przypisuje się świętemu Janowi, jednemu z apostołów Jezusa. Ostateczna redakcja tekstu powstała w Efezie między 90 a 100 r. n. e. Jednak wiele wskazuje na to, że Jan przekazał swoją wersję w formie ustnej, zaś anonimowa osoba spisała tekst już po jego śmierci.

Jeżeli chodzi o listy, te, których autorem był święty Paweł, pierwotnie miały charakter listu sensu stricte, natomiast pozostałe listy mają jedynie formalne cechy listu, natomiast ich głównym zamierzeniem był teologiczny wykład przeznaczony dla uniwersalnego odbiorcy (tak zwana epistoła). „Apokalipsa” zaś według tradycji została napisana przez świętego Jana na wyspie Patmos, gdzie apostoł doznał objawienia. Miało to miejsce w I w. n. e. za czasów Nerona. 

Język

Nowy Testament został napisany w języku greckim. Oryginalny tekst zawiera również elementy aramejskie, jednak są one traktowane jako obce, o czym świadczy

Polecamy również:

 • Przypowieść - definicja, cechy, przykłady

  Przypowieść, inaczej parabola (gr. parabole = „zestawienie obok siebie”) to – najprościej ujmując – opowieść z ukrytym przesłaniem. Parabola jest jednym z najstarszych gatunków literackich mieszczących się w kręgu literatury dydaktycznej. Charakterystycznymi cechami przypowieści są:... Więcej »

 • Ewangelia - definicja

  Słowo „ewangelia” ma źródłosłów grecki – euangelion. W języku angielskim funkcjonuje określenie gospel od staroangielskiego good spell, czyli „dobra nowina”. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, w najwcześniejszym okresie chrześcijaństwa słowo „ewangelia”... Więcej »

 • Hymn o miłości - interpretacja i analiza

  „Hymn o miłości”  (1 Kor 13, 1 – 13) to fragment „Listu do Koryntian” autorstwa św. Pawła z Tarsu. „Hymn…” jest uważany za jeden z najpiękniejszych fragmentów Nowego Testamentu, porównywalny pod względem tematyki ze starotestamentową „Pieśnią... Więcej »

 • Apokalipsa św. Jana - streszczenie

  Księga zawiera objawienie, jakiego doznał św. Jan z woli Jezusa Chrystusa, a dotyczy ono wydarzeń, które dopiero nastąpią. Jan pociesza chrześcijan, iż Jezus ich miłuje a przez swoją krew uwolnił ich od grzechów. Więcej »

 • Kazanie na Górze – streszczenie, opracowanie

  Autor Kazania wspomina, że cierpienia i trudy, których ludzie doświadczają w życiu na ziemi zostaną im wynagrodzone po śmierci. Doznają tego jednak tylko ci, którzy pokładają ufność w Panu Bogu i w Jego duchu przeżywają to cierpienie. Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 4 + 4 =
krasnolud 12
2017-05-06 09:22:27
rewelacja
pitik
2017-05-06 09:19:31
ok
YeTi
2016-09-07 18:57:06
nie pomogło
Jola
2016-05-18 14:02:57
Ok
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39