Liryka pośrednia i bezpośrednia - porównanie - strona 2

ośredniej podmiot liryczny nie wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, ale „ukrywa się” za światem przedstawionym w utworze. Jego przeżycia i uczucia wyrażane są pośrednio, za pomocą innych elementów wiersza np. poprzez opis krajobrazu lub jakiejś sytuacji.

Utwory, w których występuje liryka pośrednia są zazwyczaj bardzo plastyczne i pełne obrazów, za pomocą których podmiot może przekazać swoje emocje.

Rodzaje liryki pośredniej:

opisowa, w której sytuacja wewnętrzna podmiotu jest wyrażona w opisie krajobrazu, zamiast osobowej narracji występuje opis

sytuacyjna, inaczej narracyjna, w której podmiot opisuje zdarzenie nie będąc jego uczestnikiem, a swój stosunek do świata właśnie przywołując określoną scenę.

Do przykładów liryki pośredniej należą m.in. tatrzańskie wiersze Kazimierza Przerwy - Tetmajera ("Z Kasprowego Wierchu", "Pod Rysami").

Liryka pośrednia i bezpośrednia - porównanie

 

Polecamy również:

 • Elegia - definicja, cechy, przykłady

  Według „Słownika terminów literackich” wywodzi się z Azji Mniejszej (Jonii), a jej rozkwit w poezji greckiej przypadł na przełom VII i VI w. p. n. e. Elegia jest to „gatunek liryki żałobnej, pieśń lamentacyjna bliska trenowi, śpiewana podczas pogrzebu”. Forma ta pojawiła się już w... Więcej »

 • Fraszka - definicja, cechy, przykłady

  Nazwa gatunku wywodzi się od włoskiego słowa frasca, które oznacza „gałązkę”, a więc coś drobnego, błahego. Literacka fraszka to taki właśnie niewielkich rozmiarów utwór literacki. Więcej »

 • Pieśń - definicja, cechy, przykłady

  Utwór liryczno-muzyczny o rodowodzie starożytnym, wywodzący się z obrzędowości religijnej. Formalna budowa pieśni odzwierciedla jej związki z muzyką: stroficzność, paralelizm składniowy i tematyczny, refrenowe powtórzenia, wyraźna rytmizacja tekstu, instrumentalizacja zgłoskowa (wyrazy... Więcej »

 • Hymn - definicja, cechy, przykłady

  Utwór, którego nazwa pochodzi z języka greckiego: gr. hymnos oznacza „pieśń pochwalną”. Jest to zatem forma liryczna o patetycznym nastroju, której tematyka dotyczy rzeczy najwyższej wagi: np. treści patriotycznych czy religijnych. Hymn to jednocześnie utwór związany z... Więcej »

 • Oda - definicja, cechy, przykłady

  Termin wywodzi się z języka greckiego: gr. aide znaczy tyle co „pieśń”, „śpiew”. Jest to gatunek liryczny o rodowodzie antycznym, który, jak podaje „Słownik terminów literackich”, był odmianą greckiej liryki chóralnej. Oda posiada więc cechy charakterystyczne... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02