Kwestia żydowska - charakterystyka postulatów i działań - strona 4

niewielkie żydowskie miasteczko, arenę sporu między Ezofowiczami i Todrosami. Główny bohater – Meir (co oznacza „światło”) – chciał poprawić warunki życia w Szybowie, wprowadzając edukację, dzięki której można by przezwyciężyć stereotypowe myślenie.

Asymilacja czy emancypacja?

Asymilacja mniejszości żydowskiej była jednym z punktów w programie polskich pozytywistów. W tej sprawie głos zabrali także wyznawcy religii mojżeszowej, głosząc potrzebę emancypacji – zniesienia różnic społecznych i zrównania praw Żydów i Polaków. Na ich żądania nie patrzono jednak przychylnym okiem – wciąż wierzono, że Żydzi staną się częścią społeczeństwa polskiego, nie zaś jego autonomiczną, pełnoprawną grupą.

Plan asymilacji mniejszości żydowskiej okazał się jednak wielką klęską pozytywistów. Ich poglądy bywały opacznie rozumiane, co tylko potęgowało nienawiść do Żydów. Samo pojęcie asymilacji ściśle wiązało się z hierarchią, w której na szczycie znajdowali się Polacy, poniżej zaś ludzie wyznania mojżeszowego. Być może uważniejsze przyjrzenie się postulatom Żydów oraz rozciągnięcie całego procesu w czasie przyniosłoby lepsze efekty.

Polecamy również:

 • Praca u podstaw - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Praca u podstaw była jednym z najważniejszych założeń polskiego pozytywizmu. Wiązało się ono z silnym przekonaniem o konieczności szerzenia edukacji i rozbudzania świadomości narodowej wśród najbiedniejszych warstw społeczeństwa. To właśnie one stanowiły najliczniejszą grupę (podstawę społeczeństwa)... Więcej »

 • Praca organiczna - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Wśród wielu istotnych postulatów wysuwanych przez polskich pozytywistów bardzo ważne miejsce zajmowała praca organiczna. Na terenach państwa podzielonego między trzech zaborców rozwijała się ona już na początku wieku XIX (jako datę jej początku w Polsce często podaje się lata 20. tamtego... Więcej »

 • Emancypacja kobiet - charakterystyka postulatów i działań

  Brak głosu w sprawach politycznych, zakazy i bariery (także społeczne) niemal uniemożliwiające zdobywanie wiedzy i realizowanie własnej kariery, wyzyskiwanie w miejscach pracy przy wypłatach pensji znacznie niższych niż te, jakie otrzymywali mężczyźni – to tylko niektóre z problemów, z jakimi... Więcej »

 • Germanizacja i rusyfikacja - walka w obronie kultury i języka polskiego

  Zaborcy, inkorporując polskie ziemie do terenów swoich państw, musieli liczyć się z ryzykiem, iż zamieszkujący je Polacy nie będą podlegli ich woli i uczynią wszystko, by odzyskać niepodległość. Z tego względu rozpoczęli oni działania wynaradawiające, których celem było ostateczne pozbawienie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36