Józef Piłsudski - biografia i działalność - strona 2

na luteranizm, aby móc wziąć z nią ślub. Małżeństwo zamieszkało w Łodzi.

Wkrótce Piłsudski został ponownie aresztowany z powodu odkrycia nielegalnie wydawanego przez niego „Robotnika”. Wskutek udawania choroby psychicznej został przeniesiony do szpitala w Petersburgu, skąd uciekł do Londynu. Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej Piłsudski z ramienia PPS udał się do Tokio, gdzie chciał wynegocjować poparcie dla sprawy niepodległości Polski w zamian za utworzenie na terytorium Japonii oddziałów polskich walczących z Rosją. Rozmowy nie przyniosły jednak spodziewanych rezultatów.

W czasie rewolucji 1905 roku Piłsudski opowiedział się za radykalnymi działaniami partii i organizował bojówki walczące z Rosją. Utworzył Organizację Bojową PPS, której działalność miała charakter terrorystyczny. Po rozłamie w PPS Piłsudski został przywódcą PPS – Frakcji Rewolucyjnej. Związał się również z Aleksandrą Szczerbińską, z którą miał dwie córki (Wandę i Jadwigę), a z którą ożenił się dopiero w 1921 roku. W latach 1908-1912 Piłsudski tworzył tajne organizacje militarne, z których potem wyłoniły się Legiony: Związek Walki Czynnej we Lwowie, Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie, Polskie Drużyny Strzeleckie.

Polecamy również:

  • Wielki kryzys gospodarczy 1929 - przyczyny, skutki i przebieg

    Światowy kryzys gospodarczy rozpoczął się 24 października 1929 roku, kiedy na nowojorskiej giełdzie Wall Street dramatycznie spadły ceny akcji. Był to tak zwany czarny czwartek. Wielki kryzys ekonomiczny trwał do 1933 roku i miał tragiczne skutki. Więcej »

  • Geneza i cechy totalitaryzmu

    Totalitaryzm rozumiany jako polityczny system zniewolenia jest zjawiskiem charakterystycznym dla XX wieku, jednak wielu badaczy tego problemu dostrzega jego przejawy już w świecie antycznym. Ludwik Habuda uważa na przykład, że elementy totalitaryzmu istniały w ustroju starożytnego Rzymu. Więcej »

  • Traktat wersalski - postanowienia, skutki i znaczenie traktatu

    Traktat wersalski był układem pokojowym pomiędzy Niemcami i państwami ententy, który ostatecznie zakończył I wojnę światową. Podpisano go w Paryżu 28 czerwca 1919 roku, a ratyfikowano 10 stycznia 1920. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Nie opisali różnic mitologi greckiej a rzymskiej.
Uczennica • 2021-05-14 06:23:31
elo
jonatan • 2021-05-13 14:50:49
Tekst wsm fajny, ale tak dziwnie napisany, nie da się nic zrozumieć, lepiej się popraw ...
Ktos mondry • 2021-05-13 12:45:10
Fajna robota, dzięki byczku
Toja • 2021-05-13 11:26:25
2
Hanka • 2021-05-13 09:15:11