Intertekstualność - definicja, cechy, przykłady - strona 2

podstawowe założenia postmoderny. Zgodnie z nią każda, relacja o świecie jest uwikłana w szereg powiązań zarówno z przeszłością, jak i teraźniejszością. O rzeczywistości nie da się powiedzieć niczego nowego, ponieważ każde spostrzeżenie jest w gruncie rzeczy powtórzeniem lub parafrazą spostrzeżenia już wypowiedzianego. Ponadto, postmodernizm zakłada, że człowiek nie ma dostępu do jedynej i obiektywnej prawdy, nie wiadomo, czy taka prawda istnieje, jednostka jest więc skazana na nieustanną konfrontację własnego punktu widzenia z innymi.

Intertekstualność jest nie tylko właściwością literatury, ale również metodą jej analizy. W tym sensie zakłada ona zasadniczy udział czytelnika w procesie interpretacji. To odbiorca podejmuje bowiem grę z tekstem, a więc uczestniczy w procesie tworzenia jego sensu. Co więcej, jak zaznacza Anna Burzyńska, intertekstualność znajduje się w opozycji do mimetyzmu. Zakłada bowiem, że literatura nie może odnosić się bezpośrednio do rzeczywistości, ponieważ jest uwikłana w szereg „pre-tekstów” (wcześniejszych opisów świata). Istnieją także różne koncepcje dotyczące tekstu pierwotnego („archetekstu”). Niektórzy badacze, jak np. Edward Kasperski, uważają, że

Polecamy również:

 • Ludyczność - definicja, cechy, przykłady

  Ludyczność (od łac. ludus, czyli „gra”, „zabawa”) jest charakterystyczną właściwością literatury postmodernistycznej, wynikającą z zatarcia granicy pomiędzy sztuką wysoką a literaturą popularną. Więcej »

 • Eklektyzm - definicja, cechy, przykłady

  Eklektyzm to przejaw postmodernistycznego zaburzenia relacji pomiędzy sztuką elitarną i kulturą masową. Właściwość ta sprawia, że w dziele funkcjonują obok siebie na równych prawach elementy zaczerpnięte z popkultury i z wysokiej tradycji literackiej. Więcej »

 • Happening literacki - definicja, założenia, przykłady

  Happening (od ang. happen – wydarzyć się), według „Słownika terminów literackich”, jest wydarzeniem artystycznym polegającym na zaaranżowaniu spektaklu, podczas którego dochodzi do spontanicznych aktów twórczych (literackich, teatralnych, muzycznych czy plastycznych). Więcej »

 • Autotematyzm - definicja, założenia, przykłady

  Autotematyzm nie jest zjawiskiem nowym e w literaturze, można powiedzieć, że tendencja ta istniała niejako od zawsze, jednak termin „autotematyzm” został wprowadzony do teorii literatury dopiero w XX wieku, na gruncie polskim jego autorem był Artur Sandauer. Zjawisko to było szczególną cechą tak... Więcej »

 • Parodia - definicja, cechy, przykłady

  Parodia jest zjawiskiem literackim o bardzo długiej tradycji, sięgającej czasów starożytnych. Dziełem inicjującym tę formę była „Gigantomachia” z V w. p. n. e. autorstwa Hipponaksa z Efezu i Hegemona z Tazos. Słynni parodyści w dziejach literatury to Francois Rabelais, Miguel de Cervantes czy... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 2 =
ug
2019-03-05 11:01:47
wow
Ostatnio komentowane
a gdzie jest załadowanie odzieży do pralki XD?
gsp367 • 2021-04-15 20:06:10
Ja nie ogarniam
Twój Stary • 2021-04-15 15:55:35
ll
k,l • 2021-04-15 14:03:02
nope
debil • 2021-04-15 09:58:55