Przedmioty szkolne po angielsku

School subjects

I'm a clever and diligent student. I do well at school and usually get good marks. I like learning foreign languages, especially English and Spanish. French and German are too hard and they don't sound pleasant. I think that an excellent command of at least one foreign language is a must today. It increases job opportunities and helps to communicate while abroad.

My favourite subjects are: drama, music and phsical education. I think this is because I love movement and expressing emotions. In the future I would like to pursue a career in acting. I also attend dance classes twice a week and take part in many theatricals.

I'm not very good at maths. Some concepts are juts too abstract for me and I can't grasp them. Fortunately, my brother has got a real knack for numbers so he usually explains me the most difficult problems. The same goes with physics and chemistry. Science is apparently not my strong point.

Przedmioty szkolne po angielsku - tłumaczenie

Jestem bardzo mądrym i pilnym uczniem. Dobrze się uczę i zdobywam dobre stopnie. Lubię uczyć się języków obcych, w szczególności angielskiego i hiszpańskiego. Francuski i niemiecki są zbyt trudne i nie brzmią przyjemnie. Uważam, że znajomość co najmniej jednego języka obcego jest dziś konieczna. Zwiększa bowiem nasze szanse na rynku pracy i pomaga komunikowa się za granicą.

Moimi ulubionymi przedmiotami są: zajęcia teatralne, muzyka i wychowanie fizyczne. To dlatego, że kocham ruch i wyrażanie emocji. W przyszłości chciałbym rozwinąć karierę aktorską. Dwa razy w tygodniu uczęszczam również na zajęcia taneczne oraz biorę udział w licznych przedstawieniach amatorskich.

Nie jestem dobry z matematyki. Niektóre koncepcje są dla mnie po prostu zbyt abstrakcyjne i nie mogę ich pojąć. Na szczęście mój brat ma prawdziwy talent do liczb, więc zwykle wyjaśnia mi najtrudniejsze rzeczy. To samo dotyczy fizyki i chemii. Przedmioty ścisłe nie są najwyraźniej moją mocną stroną.

DICTIONARY - SŁOWNICZEK
school subjects – przedmioty szkolne
foreign languages – języki obce
English – angielski
Polish – polski
German – niemiecki
Spanish – hiszpański
French – francuski
maths – matemtyka
art – sztuka
PE (Physical Education) – wychowanie fizyczne
IT  (Information Technology) – informatyka
biology – biologia
geography – geografia
chemistry – chemia
physics – fizyka
history – historia
drama – zajęcia teatralne
music – muzyka
RE (religious education) - religia
break – przerwa
timetable – plan zajęć

clever – mądry
hard-working – ciężko pracujący
to do well at school – dobrze się uczyć
to get good marks – otrzymywać dobre oceny
to sound pleasant – brzmieć przyjemnie
favourite subject – ulubiony przedmiot
an excellent command (of) – doskonała znajomość
to increase job oppotrunities – zwiększać szanse na rynku pracy
to communicate while abroad – komunikować się za granicą
movement – ruch
expressing emotions – wyrażanie emocji
to pursue a career in acting– rozwijać karierę aktorską
to attend dance classes – uczęszczać w  zajęciach z tańca
theatricals – przedstawienia amatorskie
abstract – abstrakcyjne
to grasp - pojąć

a knack for – talent do
to explain – wyjaśniać
science – przedmioty ścisłe
a strong point – mocna strona

Polecamy również:

  • Tytuły naukowe po angielsku

    Every child in Poland is guaranteed education until eighteen and it is required to attend school up to this age. Parents can choose either state schools (which are free of charge) or private schools. At the age of seven, children go to elementary schools and learn there 6 years. Więcej »

  • Opis wycieczki po angielsku

    We have been to many museums, art galleries, castles and historical buildings. I liked the collections in the British Library and the paintings in the Tate Modern. The most interesting to me was, however, the Science Museum. I was impressed by the exhibitions concerning  the history of medicine and the... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24