Róża Luksemburg - biografia, poglądy

Rozalia Luxenburg urodziła się 5.03.1871 roku w Zamościu, na terenie ówczesnego Imperium Rosyjskiego. Pochodziła z wieloletniej rodziny żydowskiej, jednej z wielu zamieszkałych w tym mieście. Jednakże w dwa lata po jej urodzeniu rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie też Róża odebrała wykształcenie w szkołach dla dziewcząt. Ciężka choroba przebyta w dzieciństwie wywołała u niej kalectwo – Róża Luksemburg do końca życia kulała.

Od 1889 roku kontynuowała swoją naukę poza krajem, wyjeżdżając do Szwajcarii, gdzie związała się z ruchem robotniczym. Była jedną ze współzałożycieli Socjaldemokracji Królestwa Polskiego (SDKP, późniejsze SDKPiL) w 1893 roku. Wkrótce jednak przeniosła się do Poznania, uzyskując niemieckie obywatelstwo i angażując się również  w niemiecki ruch socjalistyczny. Przed wybuchem wojny dosyć często krążyła pomiędzy Niemcami a Królestwem Polskim, była także zatrzymana przez władze carskie za pomoc rewolucjonistom w latach 1905 – 1906. Od tego czasu Róża coraz bardziej poświęcała się działalności w niemieckim ruchu socjalistycznym, nawiązując współpracę z innym ideologiem socjalistycznym, Karlem Liebknechtem.

W czasie I wojny światowej Róża Luksemburg działała w skrajnych organizacjach lewicowych, nie popierających wojny. Prowadziła działalność spiskową i wywrotową, organizując w tajemnicy Związek Spartakusa – organizację militarną, która miała w razie potrzeby stanowić zarzewie rewolucji robotniczej. Z oczywistych powodów z entuzjazmem przyjęła wybuch rewolucji w Rosji, a lewicowe organizacje w Niemczech podjęły przygotowania do wywołania podobnej rewolty w Niemczech. Była jedną z najbardziej znaczących postaci w założonej w roku 1918 Komunistycznej Partii Niemiec.

12 stycznia 1919 roku członkowie Związku Spartacusa próbowali wywołać w Berlinie powstanie i przejąć władzę siłą.  Ich działania zakończyły się jednak niepowodzeniem, a  oddziały buntowników rozbite przez siły rządowe. Sama Róża Luksemburg, wraz z Karlem Liebknechtem zostali zamordowani w niewyjaśnionych okolicznościach  w czasie trwania walk, 15.01.1919 roku. Jej ciało zostało później wyłowione z rzeki. W późniejszych latach stała się dla niemieckiego ruchu komunistycznego swoistym symbolem i męczenniczką za sprawę.

Polecamy również:

  • Julian Marchlewski - biografia, poglądy

    Julian Marchlewski urodził się 17.05.1866 roku we Włoclawku, na terenie Imperium Rosyjskiego. Pochodził z rodziny szlacheckiej o średnim statusie, nie przeszkodziło mu to jednak w dosyć wczesnym związaniem się z ruchem marksistowskim. W roku 1887 przeniósł się do Warszawy, gdzie uczestniczył w nielegalnej... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45