Julian Marchlewski - biografia, poglądy

Julian Marchlewski urodził się 17.05.1866 roku we Włoclawku, na terenie Imperium Rosyjskiego. Pochodził z rodziny szlacheckiej o średnim statusie, nie przeszkodziło mu to jednak w dosyć wczesnym związaniem się z ruchem marksistowskim. W roku 1887 przeniósł się do Warszawy, gdzie uczestniczył w nielegalnej działalności lewicowej, za którą został zresztą przejściowo aresztowany. W roku 1893 był jednym ze współzałożycieli SDKP (Socjaldemokracji Królestwa Polskiego). Oprócz działalności rewolucyjnej był również ekonomistą, a także przejściowo prowadził wydawnictwo, publikujące na terenie Niemiec polskich autorów.

Uczestnik rewolucji roku 1905 został po jej stłumieniu zmuszony do emigracji, gdzie związał się z komunistami niemieckimi. Działając w niemieckich strukturach lewicowych spędził I wojnę światową. Podobnie jak Róża Luksemburg, był jednym z założycieli Komunistycznej Partii Niemiec (1918), potem jednakże jego losy potoczyły się inaczej. Przejściowo aresztowany, trafił ostatecznie na terytorium rosyjskie, gdzie przyłączył się do walki po stronie bolszewików. Był zdecydowanym przeciwnikiem niezależnej Polski, przedkładając interesy robotników nad sentymenty narodowe. Wierzył on, że zwycięstwo rewolucji doprowadzi do zniesienia wszystkich krajów i granic państwowych, stąd też dążenia do niepodległości są nie tylko nieuzasadnione, ale i szkodliwe.

W roku 1920 Julian Marchlewski został mianowany przez Lenina szefem rewolucyjnego „rządu” (Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski), który miał przejąć władzę w Polsce po zajęciu Warszawy.  Marchlewski czekał na wiadomość o zdobyciu Warszawy w Białymstoku, z którego był zmuszony uciekać po klęsce wojsk bolszewickich. Pozostał na terytorium bolszewickim i nadal działał w partii komunistycznej, działając m.in. na polu ekonomicznym. Ostatecznie zmarł w wyniku ciężkiej choroby w czasie rekonwalescencji we Włoszech, 22.03.1925 roku. W późniejszych latach, zwłaszcza zaś w okresie PRL-u był używany przez propagandę komunistyczną jako przykład polskiego rewolucjonisty, walczącego o prawa robotników. Po roku 1989 jego popularność, z oczywistych przyczyn, spadła niemal do zera.

Polecamy również:

  • Róża Luksemburg - biografia, poglądy

    Rozalia Luxenburg urodziła się 5.03.1871 roku w Zamościu, na terenie ówczesnego Imperium Rosyjskiego. Pochodziła z wieloletniej rodziny żydowskiej, jednej z wielu zamieszkałych w tym mieście. Jednakże w dwa lata po jej urodzeniu rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie też Róża odebrała wykształcenie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19