Wpływ górnictwa na środowisko naturalne - strona 2

najwyższym wzniesieniem Polski Środkowej. W obszarach silnego rozwoju górnictwa głębinowego (np. na Górnym Śląsku) pojawiają się deformacje terenu a nawet zapadliska. Pozyskanie surowców skalnych metodą strzałową może też uaktywniać osuwiska.

3. Hałas i zanieczyszczenie powietrza jest często efektem wydobycia i kruszenia kamienia użytkowego (pozyskania go metodą strzałową – generuje hałas i zanieczyszczenia pyłowe). Zanieczyszczenia powietrza są też emitowane przez maszyny górnicze i samochody wywożące urobek. Zwałowiska zewnętrzne (hałdy) nie porośnięte roślinnością też mogą być źródłem zanieczyszczeń pyłowych wywiewanych przez wiatr.

4. Zmiana stosunków wodnych i zanieczyszczenie wód – odwodnienie odkrywek oraz chodników i szybów kopalni głębinowych powoduje powstanie lejów depresyjnych, czyli obszarów z obniżonym zwierciadłem wód podziemnych. Lej depresyjny wokół Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów ma rozmiary ok. 10 km na ok. 30 km.
Powstanie leja depresyjnego może spowodować wysychanie lub zmniejszenie wydajności przydomowych studni, zanik wilgociolubnych zbiorowisk roślinnych (np. olsów i wilgotnych łąk) oraz przesuszenie gleby i spadek plonów.

W Jastrzębiu na Górnym Śląsku rozwój

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
idk
2021-04-27 10:05:12
dzk za pomoc
Ostatnio komentowane
Nie opisali różnic mitologi greckiej a rzymskiej.
Uczennica • 2021-05-14 06:23:31
elo
jonatan • 2021-05-13 14:50:49
Tekst wsm fajny, ale tak dziwnie napisany, nie da się nic zrozumieć, lepiej się popraw ...
Ktos mondry • 2021-05-13 12:45:10
Fajna robota, dzięki byczku
Toja • 2021-05-13 11:26:25
2
Hanka • 2021-05-13 09:15:11