Zasoby nieodnawialne - wyczerpywanie się zasobów, energooszczędność, materiałooszczędność

Przyrodnicze zasoby nieodnawialne ulegają stopniowemu wyczerpywaniu. Dotyczy to przede wszystkim surowców mineralnych.

Znając zasoby danego surowca oraz wielkość jego rocznego wydobycia można określić czas, w którym zasoby te ulegną wyczerpaniu. I tak np. w 2009 roku szacowano czas dalszej eksploatacji dostępnych i opłacalnych wówczas do wydobycia złóż:
- ropy naftowej na około 40-50 lat,
- gazu ziemnego na około 60 lat,
- rud miedzi i ołowiu na około 90 lat,
- węgla kamiennego na około 150-200 lat,
- fosforytów na około 200-300 lat,
- rud żelaza na około 300 lat.
Jest to jednak podejście statyczne. Podejście dynamiczne jest bardziej optymistyczne. Zakłada ono możliwość wykorzystania nieznanych jeszcze złóż surowców mineralnych (np. od około 10 lat wzrasta wydobycie ropy naftowej w Angoli, która stała się trzecim pod względem wielkości wydobycia tego surowca krajem w Afryce) oraz złóż znanych, ale nie wykorzystywanych z powodu nieopłacalności na obecnym poziomie rozwoju technologii wydobycia (ewentualnie poziomie cen surowca na rynkach światowych). Niemniej jednak nawet jeśli zastosujemy podejście dynamiczne w ocenie tempa wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych, odsunie to jedynie w czasie

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
GLUT RP
• 2022-05-28 15:01:34
Nie wiem co to za powiesc zostala tu streszczona ale na pewno nie jest to Nastepny do raju...
• 2022-05-27 10:28:53
polecam w podreczniku tego nie było a pd.
• 2022-05-26 16:02:28
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Git
• 2022-05-23 19:46:38