Geograficzny rozkład temperatur powietrza i opadów na Ziemi

W rozkładzie przestrzennym temperatury powietrza na Ziemi wyraźnie zaznacza się strefowość. Widoczne jest to zwłaszcza na mapie temperatury powietrza zredukowanej do poziomu morza. Temperaturę redukujemy poprzez dodanie wartości 1°C do wartości temperatury powietrza określonej w oparciu o pomiary dla każdych 100 m wysokości bezwzględnej stacji (0,1°C dla każdych 10 m).

Przykład

Średnia temperatura stycznia na stacji meteorologicznej Kraków-Balice wynosi -2,1°C. Stacja ta leży na wysokości 206 m n.p.m. Różnica temperatur pomiędzy tym poziomem a poziomem morza przy założeniu sucho-adiabatycznego spadku temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości (1°C/100 m) wynosi więc około 2,1°C. Wartość tę dodajemy do wartości ze stacji. Średnia temperatura stycznia w Krakowie zredukowana do poziomu morza wynosi więc 0°C.

Redukcja temperatury powietrza do poziomu morza ułatwia interpretację obrazu zróżnicowania temperatury powietrza. Usuwa bowiem wpływ czynnika zaburzającego jej rozkład, jakim jest wysokość bezwzględna. Pozostają dwa inne czynniki powodujące geograficzne anomalie termiczne, czyli rozkład lądów i oceanów oraz prądy morskie.

Najwyższe wartości temperatury obserwujemy na lądach w strefie

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Klimatogram - interpretacja, przebieg

    Klimatogram to wykres meteorologiczny prezentujący przebieg roczny kilku elementów meteorologicznych. Jest to wykres złożony, najczęściej składający się z wykresu liniowego wartości średniej miesięcznej temperatury powietrza i wykresu słupkowego wartości średniej miesięcznej sumy opadów. Na osi... Więcej »

  • Roczny przebieg temperatury powietrza i opadów na Ziemi

    Na większości obszaru Ziemi w przebiegu rocznym temperatury powietrza zaznacza się jedno maksimum i jedno minimum. Poza obszarami okołobiegunowymi maksimum przypada na okres po przesileniu letnim, a minimum na okres po przesileniu zimowym. Oczywiście zależnie od półkuli okresy te przypadają na różne... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Who NOŁŚ
• 2022-01-26 20:27:13
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13