Przemysł na świecie - geografia - strona 3

0%;
podnoszenie poziomu życia (np. przez wytwarzanie energii elektrycznej i urządzeń ją wykorzystujących, takich jak pralka, czy zmywarka do naczyń);
stymulowanie postępu technicznego.
3. Funkcja przestrzenna – zajmowanie obszarów rolniczych i leśnych pod budowę zakładów przemysłowych (oraz dróg dojazdowych do nich),
przekształcanie krajobrazu i szerzej środowiska przyrodniczego (w tym jego degradację na skutek emisji zanieczyszczeń powietrza i wód),
rozwój przestrzenny miast (miejsce zamieszkania robotników fabrycznych, kadry zarządzającej, ale też właścicieli fabryk).

Tradycyjnie wyróżnia się:
- przemysł wydobywczy (zajmujący się pozyskaniem surowców mineralnych),
oraz przemysł przetwórczy (przetwarzający surowce mineralne, roślinne, zwierzęce i półprodukty przemysłowe na gotowe wyroby).
W Polskiej Klasyfikacji Działalności gospodarczej obok górnictwa (przemysłu wydobywczego) i przetwórstwa przemysłowego jako oddzielna sekcja wyróżniane jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej i gorącej wody(przemysł energetyczny) oraz gazu i pary wodnej.
Do tradycyjnych podziałów działalności przemysłowej należy też podział przemysłu na:
- przemysł ciężki (związany gł. z produkcją maszyn i półproduktów

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Od rzemiosła do przemysłu - rozwój działalności przetwórczej

  Działalność przemysłowa nie jest pierwszym rodzajem działalności produkcyjnej nie związanej z rolnictwem. Rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XVIII wieku był poprzedzony przez produkcję rzemieślniczą. Więcej »

 • Czynniki lokalizacji przemysłu - przykłady - geografia

  Właściwa lokalizacja zakładu przemysłowego pozwala ograniczyć koszty prowadzenia działalności produkcyjnej i/lub dystrybucji wytwarzanych wyrobów, a w efekcie zmaksymalizować zyski właściciela zakładu. Ta optymalna lokalizacja wynika bądź z wymogów procesów technologicznych stosowanych w... Więcej »

 • Przemysł paliwowo-energetyczny na świecie

  Przemysł paliwowo-energetyczny jest gałęzią przemysłu zajmującą się wydobyciem surowców energetycznych i ich przetwarzaniem na paliwa i energię elektryczną. Więcej »

 • Przemysł metalurgiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu jest przemysł metalurgiczny. Do działalności przemysłu metalurgicznego zaliczane jest:- wydobywanie rud metali (chociaż nie zawsze, zdarza się, że jako przemysł metalurgiczny rozumiemy tylko przerób tych rud),- ich wstępna obróbka (gł. wzbogacanie rud),-... Więcej »

 • Przemysł elektromaszynowy na świecie

  Przemysł elektromaszynowy (a w każdym razie niektóre jego branże) zaliczany jest do nowoczesnych gałęzi przemysłu, a stopień jego rozwoju jest wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego. W przemyśle elektromaszynowym wytwarzane produkty z reguły są znacznie przetworzone; produkcja tego przemysłu wymaga... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01