Największe parki narodowe w Afryce

W Afryce powstało wiele parków narodowych (około 200) – najwięcej w Afryce Wschodniej (Kenia, Tanzania). Obok nich istnieją w różnych krajach afrykańskich inne obszarowe formy ochrony przyrody, np. game reserves, służące obok ochrony zwierząt również turystyce.

Afrykańskie parki narodowe i obiekty ochrony przyrody należą do największych na świecie. Do największych należą te, które zlokalizowane są w regionach słabo zaludnionych (pustynie i półpustynie, sawanny, wilgotne lasy równikowe. Są to m.in.:
- Park Narodowy Tassili n'Ajjer w Algierii, o powierzchni 72 tys. km2, chroniący saharyjskie pasmo górskie, w obrębie którego zachowały się stanowiska cyprysów i mirtów saharyjskich oraz prehistoryczne malowidła skalne;
- Selous Game Reserve w Tanzanii, o powierzchni ponad 51 tys. km2, chroniący środowisko życia dużych zwierząt afrykańskich (słoni, nosorożców czarnych, bawołów, hipopotamów, krokodyli);
- Game Reserve Środkowej Kalahari w Botswanie, o powierzchni ponad 52 tys. km2, stanowiący ostoję gatunków sawannowych – żyrafy, antylop: gnu, eland, kudu, hieny brunatnej, likaona, lwów i innych, utworzenie tej ostoi dzikich zwierząt wiązały się z przymusowym wysiedleniem lokalnych grup ludu S

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Linia brzegowa Afryki - długość, elementy

  Linia brzegowa Afryki jest słabo rozczłonkowana. Jej długość wynosi około 30,5 tys. km. Więcej »

 • Położenie geograficzne Afryki - cechy

  Przez Afrykę przebiega równik, jak również zwrotniki. Położona jest więc zarówno na półkuli północnej, jak i południowej. Pomiędzy zwrotnikami Słońce raz lub 2 razy w roku góruje w zenicie, co powoduje większą insolację niż na lądach leżących dalej na północ i południe. Więcej »

 • Ludność Afryki

  ludności Afryki w 2010 roku wynosiła 1 mld 22 mln osób w 2010 roku. Liczba mieszkańców Afryki wzrasta bardzo dynamicznie. W roku 2000 było ich ponad 200 mln mniej, a w 1950 roku ponad 4,5 razy mniej (tylko około 220 mln - 9% ówczesnej ludności Ziemi). Więcej »

 • Eksploracja, kolonizacja i dekolonizacja Afryki

  Poznanie zachodnich, południowych i wschodnich wybrzeży Afryki przez Europejczyków zawdzięczamy żeglarzom portugalskim. Odkrycia te dokonane zostały w XV i na początku XVI wieku. Osiągnięcia żeglarzy portugalskich stanowią część Wielkich Odkryć Geograficznych. Więcej »

 • Gospodarka Afryki - cechy

  Największe gospodarki Afryki to gospodarki: Republiki Południowej Afryki (363,7 mld dolarów amerykańskich w 2010 roku), Egiptu (215,3 mld USD w 2010 roku) i Nigerii (196,4 mld USD w 2010 roku, wg danych Banku Światowego gospodarka Nigerii w ostatnich latach wyprzedziła Egipt pod względem wielkości... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
Who NOŁŚ
• 2022-01-26 20:27:13
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13