Siły jądrowe

Jądro atomu zbudowane jest z dodatnio naładowanych protonów oraz obojętnych elektrycznie neutronów. Zgodnie z prawem elektrostatyki ładunki o jednakowych znakach odpychają się, zatem jądro atomu powinno być nietrwałe. Jądra większości znanych pierwiastków są jednak stabilne, co oznacza, że w przypadku nukleonów musi istnieć oddziaływanie przyciągające, które jest silniejsze od odpychania kulombowskiego pomiędzy protonami.

Siły jądrowe występujące między nukleonami, które noszą również nazwę oddziaływań silnych charakteryzują się następującymi cechami:
1.    Siły te mają bardzo mały zasięg, który jest tylko nieznacznie większy od rozmiaru nukleonu. Oznacza to, że oddziaływanie silne występuje tylko pomiędzy sąsiednimi nukleonami jądra atomu.
2.    Wartość sił jądrowych nie zależy od ładunku elektrycznego nukleonów, więc oddziaływanie pomiędzy protonem i neutronem jest takie samo jak oddziaływanie między dwoma protonami, czy dwoma neutronami.
3.    Siły jądrowe nie są siła mi centralnymi, zatem ich potencjał nie może mieć symetrii kulistej.

Z przedstawionych właściwości oddziaływania silnego wynika, że siły jądrowe różnią się pod wieloma względami od poznanych wcześniej sił grawitacyjnych i elektrostatycznych. Oddziaływanie to może być dobrze opisane jedynie w oparciu o kwantową teorię pola, która tłumaczy działanie sił jądrowych poprzez wymianę kwantów pola (tzw. pionów) pomiędzy nukleonami.

Polecamy również:

 • Ładunek i skład jądra atomowego

  Jądro atomu zbudowane jest z dwóch rodzajów cząstek. Są to obdarzone dodatnim ładunkiem elementarnym protony oraz elektrycznie obojętne elektrony. Obydwie cząstki mają bardzo zbliżone masy, które są odpowiednio równe: mp = 1,6726•10-27kg oraz mn = 1,6749•10-27kg. Więcej »

 • Energia wiązania i deficyt masy

  Energię wiązania jądra atomowego można zdefiniować jako wartość pracy, którą należy wykonać aby  rozdzielić jądro na poszczególne nukleony bez nadania im energii kinetycznej. Zgodnie z teorią Alberta Einsteina energia wiązania jest równa: Więcej »

 • Ścieżka stabilności jąder atomowych

  Stabilność jąder atomowych jest uzależniona od liczby masowej danego pierwiastka, czyli od łącznej liczby protonów i neutronów wchodzących w skład określonego jądra. Więcej »

 • Modele jądra atomowego

  Obecny stan wiedzy na temat sił oddziaływania pomiędzy nukleonami jest jeszcze niepełny, dlatego nie istnieje jedna konsekwentna teoria budowy jądra atomowego. Wobec braku szczegółowej teorii fizycy konstruują modele jądrowe, które opierają się na pewnych upraszczających założeniach, co powoduje, że... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44