Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Ładunek i skład jądra atomowego

Jądro atomu zbudowane jest z dwóch rodzajów cząstek. Są to obdarzone dodatnim ładunkiem elementarnym protony oraz elektrycznie obojętne neutrony. Obydwie cząstki mają bardzo zbliżone masy, które są odpowiednio równe: mp = 1,6726•10-27kg oraz mn = 1,6749•10-27kg. Dla porównania masa elektronu wynosi tylko me = 9,11•10-31kg.
Ponieważ atom jako całość nie posiada ładunku elektrycznego oraz ładunek elektronu jest równy co do wartości ładunkowi protonu, oznacza to, że w atomie musi znajdować taka sama liczba tych dwóch rodzajów cząstek.
Atom można opisać poprzez podanie jego symbolu oraz liczb atomowej i masowej. Liczba atomowa decyduje o miejscu, jakie znajduje dany pierwiastek w układzie okresowym Mendelejewa. Określa ona ilość protonów wchodzących w skład jądra danego pierwiastka, a więc określa ona również liczbę elektronów w niezjonizowanym atomie. Liczba masowa informuje natomiast o liczbie nukleonów danego jądra, czyli łącznej liczbie protonów i neutronów. Na przykład zapis _{88}^{226}Ra   informuje, że w skład atomu radu wchodzi 88 protonów, 88 elektronów, 226 nukleonów oraz 226-88=138 neutronów.

Rozmiary jąder atomowych są zależne od liczby nukleonów, które wchodzą w ich skład. Im większa jest liczba masowa, tym większe musi być jądro. Średni promień jądra wyraża się wzorem:

R=R _{0} \cdot \sqrt[3]{A}
 
gdzie: R0 = 1,2•10-15m, A – liczba masowa.

Ładunek i skład jądra atomowego – przykład.

Oszacuj gęstość jądra radu - _{88}^{226}Ra .  

Rozwiązanie:

\rho= \frac{m}{V}
 
gdzie: ρ – gęstość, m – masa jądra, V – objętość jądra.

Ponieważ masa protonu jest w dobrym przybliżeniu równa masie neutronu, to masę jądra można zapisać w postaci:

m=Am _{p}
 
Zakładając, że jądro ma kształt kuli, to jego objętość można wyrazić:

V= \frac{4}{3} \pi R ^{3}  

Łącząc ze sobą powyższe równania otrzymamy:

 \rho = \frac{Am _{p} }{ \frac{4}{3} \pi R ^{3} } = \frac{3Am _{p} }{4 \pi (R _{0} \sqrt[3]{A}) ^{3}  } = \frac{3Am _{p} }{4 \pi R ^{3} _{0} A} = \frac{3m _{p} }{4 \pi R ^{3} _{0} }

 \rho = \frac{3 \cdot 1,6726 \cdot 10 ^{-27}kg }{4 \cdot 3,14(1,2 \cdot 10 ^{-15}m) ^{3} } =0,23 \cdot 10 ^{18} \frac{kg}{m ^{3} }

Zobacz również

 • Siły jądrowe

  Jądro atomu zbudowane jest z dodatnio naładowanych protonów oraz obojętnych elektrycznie neutronów. Zgodnie z prawem elektrostatyki ładunki o jednakowych znakach odpychają się, zatem jądro atomu powinno być nietrwałe.

  Więcej
 • Energia wiązania i deficyt masy

  Energię wiązania jądra atomowego można zdefiniować jako wartość pracy, którą należy wykonać aby  rozdzielić jądro na poszczególne nukleony bez nadania im energii kinetycznej. Zgodnie z teorią Alberta Einsteina energia wiązania jest równa:

  Więcej
 • Ścieżka stabilności jąder atomowych

  Stabilność jąder atomowych jest uzależniona od liczby masowej danego pierwiastka, czyli od łącznej liczby protonów i neutronów wchodzących w skład określonego jądra.

  Więcej
 • Modele jądra atomowego

  Obecny stan wiedzy na temat sił oddziaływania pomiędzy nukleonami jest jeszcze niepełny, dlatego nie istnieje jedna konsekwentna teoria budowy jądra atomowego. Wobec braku szczegółowej teorii fizycy konstruują modele jądrowe, które opierają się na pewnych upraszczających założeniach, co powoduje, że zakres stosowalności...

  Więcej

Losowe zadania

 • Określ czy dojdzie do wytrącenia osadu

  Przeprowadzono doświadczenie, w którym zmieszano 10 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) potasu o stężeniu 0,02 mol/dm3 oraz wodny roztwór chlorku sodu o identycznym stężeniu i objętości. Oblicz iloczyn stężeń jonów srebra i chlorków w roztworze po zmieszaniu obu roztworów i odpowiedz, czy w tych warunkach wy...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Krajobraz

  Zdefiniuj krajobraz oraz podaj elementy wchodzące w jego skład.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Rozpoznaj jakie związki kryją się pod symbolami w równaniach reakcji z HNO3

  Kwas azotowy(V) ulega reakcjom ze srebrem jak zapisano poniżej: Ag + HNO3 (st) → A + B + H2O Ag + HNO3 (rozc) → A + C + H2O C + D → B Odpowiedz jakie związki są ukryte pod literami A – D i zapisz ich wzory. Swój wybór uzasadnij zapisując równania reakcji.

  2 Odpowiedz Więcej
 • Wektory wirusowe

  Istnieje szereg dróg transmisji chorób wirusowych: pokarmowa, kropelkowa, przez kontakt z krwią, przez kontakt bezpośredni z zakażonym oraz przez wektory tj. organizmy innego gatunku, będące nosicielami patogenu. Wymień trzy przykłady owadów, które mogą pełnić rolę wektora wirusowego.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Zbilansuj reakcję redoks dla kwasu bromowego(V)

  Uzgodnij poniższą reakcję redoks, określ jaki to typ reakcji i wyjaśnij na czym polega. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia atomów w cząsteczkach, dla których zaszła reakcja redoks. HBrO3 + HBr → H2O + Br2     

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 3 =
I hate chemia
2017-02-05 18:01:19
Może ktoś jaśniej wytłumaczyć o co chodzi z tym ładunkiem?
Ewa
2015-01-25 18:51:49
Błąd jest w drugim zdaniu. Zamiast"obojętnie elektrycznie elektrony" ma być "obojętnie elektrycznie neutrony"
Ostatnio komentowane
dzk
okokkokoook • 2020-05-28 16:55:59
proste
Kuba • 2020-05-28 09:59:41
OMG
Matriks • 2020-05-28 08:44:21
Bardzo dobre i super pomocne.
bobas • 2020-05-27 17:31:25
elo dzienki byq
ojjjtak+1byczq • 2020-05-27 12:05:25