Modele jądra atomowego

Obecny stan wiedzy na temat sił oddziaływania pomiędzy nukleonami jest jeszcze niepełny, dlatego nie istnieje jedna konsekwentna teoria budowy jądra atomowego. Wobec braku szczegółowej teorii fizycy konstruują modele jądrowe, które opierają się na pewnych upraszczających założeniach, co powoduje, że zakres stosowalności danego modelu staje się ograniczony. Każdy z modeli jądrowych wyjaśnia pewne, konkretne właściwości jąder atomowych i zjawiska z nimi związane, jednak nie odwołuje się przy tym do szczegółowych własności sił jądrowych.  
Najbardziej użytecznymi modelami jądra atomowego są niewątpliwie:
1.    Model kroplowy.
2.    Model powłokowy.
3.    Model kolektywny (uogólniony).

Model kroplowy został stworzony przez Nielsa Bohra i opiera się na założeniu, że nukleony we wnętrzu jądra poruszają się w sposób bardzo chaotyczny  – tak jak cząsteczki wody w kropli deszczu. Podobnie jak w przypadku cieczy właściwości „płynu kwantowego” są scharakteryzowane przez takie wielkości fizyczne jak: gęstość, napięcie powierzchniowe oraz rozkład ładunku elektrycznego. Model kroplowy umożliwia wyjaśnienie wielu faktów doświadczalnych związanych z masą jądra oraz jego energią wiązania. Model ten bardzo

Polecamy również:

 • Ładunek i skład jądra atomowego

  Jądro atomu zbudowane jest z dwóch rodzajów cząstek. Są to obdarzone dodatnim ładunkiem elementarnym protony oraz elektrycznie obojętne elektrony. Obydwie cząstki mają bardzo zbliżone masy, które są odpowiednio równe: mp = 1,6726•10-27kg oraz mn = 1,6749•10-27kg. Więcej »

 • Siły jądrowe

  Jądro atomu zbudowane jest z dodatnio naładowanych protonów oraz obojętnych elektrycznie neutronów. Zgodnie z prawem elektrostatyki ładunki o jednakowych znakach odpychają się, zatem jądro atomu powinno być nietrwałe. Więcej »

 • Energia wiązania i deficyt masy

  Energię wiązania jądra atomowego można zdefiniować jako wartość pracy, którą należy wykonać aby  rozdzielić jądro na poszczególne nukleony bez nadania im energii kinetycznej. Zgodnie z teorią Alberta Einsteina energia wiązania jest równa: Więcej »

 • Ścieżka stabilności jąder atomowych

  Stabilność jąder atomowych jest uzależniona od liczby masowej danego pierwiastka, czyli od łącznej liczby protonów i neutronów wchodzących w skład określonego jądra. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Fajne
BOBBB • 2021-01-18 08:36:01
Dzięki
Daria • 2021-01-17 19:29:14
mozna dac tu problematyke?
kugucik • 2021-01-17 12:08:01
okej dzk
uga buga • 2021-01-15 10:25:25
piotr - dziękujemy za zwrócenie uwagi - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-01-15 08:15:00