Ścieżka stabilności jąder atomowych

Stabilność jąder atomowych jest uzależniona od liczby masowej danego pierwiastka, czyli od łącznej liczby protonów i neutronów wchodzących w skład określonego jądra. Dzieje się tak dlatego, że energia wiązania przypadająca na jeden nukleon przyjmuje różne wartości dla różnych jąder. W przypadku jąder stabilnych siły jądrowe muszą przeciwdziałać odpychaniu kulombowskiemu pomiędzy protonami. W przeciwnym wypadku jądro ulega samorzutnemu rozpadowi, tworząc tym samym jądro nowego pierwiastka. Zjawisko to nosi nazwę promieniotwórczości naturalnej.

 
Rys. Ścieżka stabilności jąder atomowych. N – liczba neutronów, Z – liczba protonów.

Na przedstawionym powyżej wykresie widać, że początkowo, gdy liczba protonów (Z) jest równa liczbie neutronów (N), punkty odpowiadające stabilnym jądrom atomowym układają się wzdłuż linii prostej. Im większa jest jednak liczba atomowa, tym punkty te układają się w sposób coraz bardziej nieliniowy ponad linią wyznaczoną na początku. Spowodowane to jest własnością oddziaływania silnego pomiędzy nukleonami, które ma charakter krótkozasięgowy. W przypadku jąder pierwiastków ciężkich odległości pomiędzy skrajnymi nukleonami są na tyle duże, że siły jądrowe nie występują. Zatem żeby przezwyciężyć siłę odpychania elektrostatycznego pomiędzy protonami potrzebne są dodatkowe neutrony, które „wnoszą” do jądra dodatkową energię wiązania.
Obecnie znanych jest ok. 2000 różnych jąder atomowych, jednak tylko niecałe 300 zalicza się do jąder trwałych. Wszystkie jądra o liczbie atomowej przekraczającej wartość 83 są nietrwałe.

Polecamy również:

 • Ładunek i skład jądra atomowego

  Jądro atomu zbudowane jest z dwóch rodzajów cząstek. Są to obdarzone dodatnim ładunkiem elementarnym protony oraz elektrycznie obojętne elektrony. Obydwie cząstki mają bardzo zbliżone masy, które są odpowiednio równe: mp = 1,6726•10-27kg oraz mn = 1,6749•10-27kg. Więcej »

 • Siły jądrowe

  Jądro atomu zbudowane jest z dodatnio naładowanych protonów oraz obojętnych elektrycznie neutronów. Zgodnie z prawem elektrostatyki ładunki o jednakowych znakach odpychają się, zatem jądro atomu powinno być nietrwałe. Więcej »

 • Energia wiązania i deficyt masy

  Energię wiązania jądra atomowego można zdefiniować jako wartość pracy, którą należy wykonać aby  rozdzielić jądro na poszczególne nukleony bez nadania im energii kinetycznej. Zgodnie z teorią Alberta Einsteina energia wiązania jest równa: Więcej »

 • Modele jądra atomowego

  Obecny stan wiedzy na temat sił oddziaływania pomiędzy nukleonami jest jeszcze niepełny, dlatego nie istnieje jedna konsekwentna teoria budowy jądra atomowego. Wobec braku szczegółowej teorii fizycy konstruują modele jądrowe, które opierają się na pewnych upraszczających założeniach, co powoduje, że... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 4 =
xd
2021-10-26 17:52:41
a jeśli liczba protonów=60 a liczba neutronów=100 to będzie nad??
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42