Estry – reakcje

Estry zachowują się w reakcjach chemicznych analogicznie do bezwodników kwasowych czy chlorków kwasowych, są jednak mniej reaktywne. Poniżej  przedstawiono najważniejsze reakcje, jakim ulegają estry:

Hydroliza:

Hydroliza estrów polega na rozpadzie (lizie) pod wpływem wody cząsteczki estru na kwas oraz alkohol. Reakcja ta w zależności od pH zachodzi w różny sposób. Hydroliza kwasowa jest reakcją odwracalną i przebiega w następujący sposób:

CH3COOCH2CH+ H2O  ->  CH3COOH + CH3CH2OH

Hydroliza zasadowa estrów jest z kolei nieodwracalna i ma postać:

CH3COOCH2CH3 + NaOH → CH3COONa + CH3CH2OH

Aminoliza:

Reakcja ta prowadzi do powstania amidów, ponieważ chlorki kwasowe lepiej reagują nie jest ona zbyt często stosowana . Poniższy przykład przedstawia tworzenie benzamidu z benzoesanu etylu.

Redukcja:

Estry zarówno cykliczne (laktony) jak i acykliczne (np. octan etylu) ulegają redukcji  do alkoholi w reakcji z LiAlH4

Reakcje taką można zatrzymać na etapie tworzenia aldehydu octowego jeśli zastosuje się diizobutylohydrydoglin (DIBAH), reakcję taką należy jednak prowadzić w obniżonej temperaturze.


 DIBAH =

Polecamy również:

  • Otrzymywanie estrów

    Estry otrzymuje się w reakcji soli kwasu karboksylowego z halogenkiem alkilowym. Reakcja ta polega na równoczesnym ataku nukleofila i odejściu elektrofila. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
5+1
jek • 2021-09-26 16:27:01
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54