Estry – reakcje

Estry zachowują się w reakcjach chemicznych analogicznie do bezwodników kwasowych czy chlorków kwasowych, są jednak mniej reaktywne. Poniżej  przedstawiono najważniejsze reakcje, jakim ulegają estry:

Hydroliza:

Hydroliza estrów polega na rozpadzie (lizie) pod wpływem wody cząsteczki estru na kwas oraz alkohol. Reakcja ta w zależności od pH zachodzi w różny sposób. Hydroliza kwasowa jest reakcją odwracalną i przebiega w następujący sposób:

CH3COOCH2CH+ H2O  ->  CH3COOH + CH3CH2OH

Hydroliza zasadowa estrów jest z kolei nieodwracalna i ma postać:

CH3COOCH2CH3 + NaOH → CH3COONa + CH3CH2OH

Aminoliza:

Reakcja ta prowadzi do powstania amidów, ponieważ chlorki kwasowe lepiej reagują nie jest ona zbyt często stosowana . Poniższy przykład przedstawia tworzenie benzamidu z benzoesanu etylu.

Redukcja:

Estry zarówno cykliczne (laktony) jak i acykliczne (np. octan etylu) ulegają redukcji  do alkoholi w reakcji z LiAlH4

Reakcje taką można zatrzymać na etapie tworzenia aldehydu octowego jeśli zastosuje się diizobutylohydrydoglin (DIBAH), reakcję taką należy jednak prowadzić w obniżonej temperaturze.


 DIBAH =

Polecamy również:

  • Otrzymywanie estrów

    Estry otrzymuje się w reakcji soli kwasu karboksylowego z halogenkiem alkilowym. Reakcja ta polega na równoczesnym ataku nukleofila i odejściu elektrofila. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
a.....
• 2023-12-01 09:03:43
Prosze
• 2023-11-30 20:33:57
Wynik działania 4 + 4 = 8
• 2023-11-28 19:45:38
bardzo zły
• 2023-11-28 18:48:02
jest oki
• 2023-11-28 17:25:48