Porównanie glikogenolizy i glukoneogenezy

Glukoneogeneza jest procesem enzymatycznym, podczas którego z glicerolu powstaje glukoza. Z kolei glikogenoliza jest procesem rozkładu glikogenu do glukozy. Są to więc procesy przeciwstawne, ale nie można nazywać ich procesami odwrotnymi. Mogą zachodzić równocześnie w jednej komórce.

Glukoneogeneza – przebiegSchemat glukoneogenezy

Proces ten zachodzi w komórkach wątroby oraz komórkach nerek. Substratem tego procesu są związki niebędące cukrowcami. Mogą to być aminokwasy lub wspomniany wcześniej glicerol. Pierwszym etapem jest proces przekształcenia glukozy w pirogronian. W ostatnich etapach dochodzi do przekształcenia fruktozo-6-fosforanu do glukozo-6-fosforanu. Aby doszło do wytworzenia glukozy, fosforyloglukoza jest hydrolizowana przez enzym siateczki śródplazmatycznej, następnie trafia do cytoplazmy komórki.


Glikogenoliza – przebieg
 

W tym procesie udział bierze między innymi: fosforylaza glikogenu, która katalizuje proces usuwania reszty glukozy na końcach cząsteczki. Gdy do miejsca, w którym znajduje się rozgałęzienie w cząsteczce glikogenu, zostaną cztery reszty glukozy wówczas przestaje działać fosforylaza glikogenu i zaczyna działać enzym usuwający owe rozgałęzienia. Ostatecznym produktem przemian jest glukozo-6-fosforan. Dalsze etapy procesu zależą od miejsca, w którym glikogenoliza zachodzi. Jeżeli miejscem syntezy jest wątroba lub nerki, obecny glukozo-6-fosforan ulega przekształceniu do wolnej glukozy i przedostaje się do krwi. Natomiast w komórkach mięśni jest magazynowany bez przekształceń i stanowi źródło energii w glikolizie beztlenowej.

Polecamy również:

 • Enzymy - budowa enzymu

  Enzymy to biokatalizatory mające zdolność przyspieszenie reakcji chemicznych w warunkach ustrojowych poprzez obniżenie energii aktywacji. Więcej »

 • Oddychanie wewnątrzkomórkowe

  Oddychanie komórkowe polega na utlenianiu  związku organicznego (najczęściej glukozy) z wytworzeniem energii która zostaje zmagazynowana w postaci ATP (cześć energii zostaje rozproszona w postaci ciepła). Więcej »

 • Fotosynteza - przebieg, schemat, etapy, czynniki

  Fotosynteza jest procesem chemicznym, który prowadzi do powstania związków organicznych z prostych substancji mineralnych kosztem energii świetlnej i przy udziale barwników asymilacyjnych. Więcej »

 • Chemosynteza

  Chemosynteza jest to proces syntezy związków organicznych z dwutlenku węgla i wody kosztem energii chemicznej wytworzonej w czasie utleniania prostych związków nieorganicznych lub zredukowanych połączeń węgla. Proces ten... Więcej »

 • Tłuszczowce i związki azotowe – przemiany

  Źródłem energii użytecznej biologicznie oprócz glukozy mogę być też inne związki organiczne zawarte w pokarmie. Doskonałym paliwem biologicznym są kwasy tłuszczowe, (które zawierają wiele atomów wodoru), rzadziej natomiast utleniane są aminokwasy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54