Przenośniki energii, protonów i elektronów w komórce

Przenośniki energii, protonów i elektronów w komórce to związki pełniące kluczowe role w przebiegu metabolizmu. Dzięki nim możliwe jest łączenie się szlaków i cyklów metabolicznych w jedną ściśle współdziałającą sieć reakcji, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania komórki.

ATP — adenozyno-5'-trifosforan, to nukleotyd adeninowy z przyłączoną wiązaniem estrowym grupą trifosforanową. Jest kluczowym nośnikiem energii chemicznej w komórce, pełni również role koenzymu dla wielu enzymów.

Wzór ATP

Energia w ATP jest "przechowywana" pod postacią wysokoenergetycznych wiązań chemicznych pomiędzy resztami fosforanowymi. Rozpad (hydroliza) wiązania powoduje uwolnienie energii. W jej wyniku powstaje kolejno ADP (po oderwaniu jednej reszty fosforanowej) i AMP (po oderwaniu drugiej reszty fosforanowej). Proces syntezy ATP (kolejno z AMP i ADP) nazywany jest fosforylacją. Synteza ATP odbywa się głównie w mitochondriach w trakcie oddychania komórkowego. ATP nie może być magazynowany i musi być stale odnawiany przez przebiegające reakcje metabolizmu.

NAD+/NADH — czyli dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy to główny nośnik elektronów i protonów wodorowych (H+) w komórce. Podobnie jak ATP jest niebiałkowym elementem (koenzymem) wielu enzymów. Występuje głównie w formie utlenionej, jako NAD+ - NADH to forma zredukowana, która powstaje przez przyłączenie dwóch elektronów i protonu wodorowego.

Wzory NAD+ i NADH

Podobną funkcję w komórce pełni fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego - NADP+/NADPH. Grupa fosforanowa obecna jest przy węglu 2' rybozy nukleotydu.

FAD/FADH2 - to kolejny przenośnik elektronów i kationów wodorowych zbudowany z  FMN (mononukleotydu flawinowego, pochodnej ryboflawiny) i AMP (adenozynomonofosforanu). 

Wzór FAD

Pełni role koenzymu oksydoreduktaz. Ma zdolność przenoszenia dwóch elektronów i dwóch protonów wodorowych. 

Polecamy również:

 • Enzymy - budowa enzymu

  Enzymy to biokatalizatory mające zdolność przyspieszenie reakcji chemicznych w warunkach ustrojowych poprzez obniżenie energii aktywacji. Więcej »

 • Oddychanie wewnątrzkomórkowe

  Oddychanie komórkowe polega na utlenianiu  związku organicznego (najczęściej glukozy) z wytworzeniem energii która zostaje zmagazynowana w postaci ATP (cześć energii zostaje rozproszona w postaci ciepła). Więcej »

 • Fotosynteza - przebieg, schemat, etapy, czynniki

  Fotosynteza jest procesem chemicznym, który prowadzi do powstania związków organicznych z prostych substancji mineralnych kosztem energii świetlnej i przy udziale barwników asymilacyjnych. Więcej »

 • Chemosynteza

  Chemosynteza jest to proces syntezy związków organicznych z dwutlenku węgla i wody kosztem energii chemicznej wytworzonej w czasie utleniania prostych związków nieorganicznych lub zredukowanych połączeń węgla. Proces ten... Więcej »

 • Tłuszczowce i związki azotowe – przemiany

  Źródłem energii użytecznej biologicznie oprócz glukozy mogę być też inne związki organiczne zawarte w pokarmie. Doskonałym paliwem biologicznym są kwasy tłuszczowe, (które zawierają wiele atomów wodoru), rzadziej natomiast utleniane są aminokwasy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43