Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Enzymy - budowa enzymu

Enzymy to biokatalizatory mające zdolność przyspieszenie reakcji chemicznych w warunkach ustrojowych poprzez obniżenie energii aktywacji.

Budowa enzymu

Enzymy są białkami zlożonymi lub rzadziej prostymi. Przykładem enzymów będących białkami prostymi są hydrolazy układu trawiennego oraz ureaza (enzym rozkładającym mocznik).

Enzymy złożone składają się z części białkowej - apoenzymu  i składnika niebiałkowego. Jeśli część niebiałkowa jest trwale złączona z apoenzymem nazywamy ją grupą prostetyczną, gdy zaś połączenie jest luźne nosi nazwę koenzymu. Cały enzym nazywamy holoenzymem (apoenzym + grupa niebiałkowa). Grupą prostetyczną w enzymie są zwykle cząsteczki nieorganiczne i jony metali (centra żelazowo-siarkowe, jony cynku), koenzymem są natomiast cząsteczki organiczne (witaminy, koenzym A).
Na powierzchni enzymu (w części białkowej) znajduje się miejsce zbudowane z reszt aminokwasowych (charakterystycznych dla konkretnego enzymu) zwane centrum aktywnym. W miejscu tym dochodzi do połączenie się enzymu z reagującymi substancjami – zostaje wytworzony nietrwały kompleks enzym-substrat (E-S).

  Model struktury enzymu lipooksygenazy ze związanym substratem
 Model struktury enzymu lipooksygenazy
ze związanym substratem

 

W czasie katalizy enzymatycznej występują następujące etapy:

• przestrzenne dopasowanie

Zobacz również

 • Klasyfikacja enzymów

  • oksydoreduktazy – katalizuje reakcje typu redox – utleniania i redukcji (dehydrogenaza mleczanowa)• transferazy – katalizują przenoszenie grup funkcyjnych (transaminaza glutaminianowa)

  Więcej
 • Inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna

  Inhibitory enzymów są substancjami, które zakłócają działanie enzymu a w konsekwencji mogą doprowadzić do zmniejszenia szybkości reakcji chemicznej lub jej całkowitego zatrzymania. •

  Więcej

Losowe zadania

 • Inhibicja kompetycyjna a niekompetycyjna

  Inhibicja enzymów jest bardzo ważnym mechanizmem w wielu procesach metabolicznych. Wyjaśnij różnicę pomiędzy inhibicją kompetycyjną a niekompetycyjną.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Oblicz skalę rysunku

  Barania Góra, której wysokość bezwzględna wynosi 1 220 m n.p.m. stanowi obszar źródliskowy rzeki Wisły. Oblicz skalę rysunku przedstawiającego profil wysokościowy góry, na którym jej wysokość wynosi 61 mm.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Oblicz stężenie soli w jej nasyconym roztworze

  Wiedząc, że iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) wapnia wynosi 9,1×10-6, oblicz stężenie soli w jej nasyconym roztworze.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

  1. Oblicz sumę trzynastu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, wiedząc, że siódmy wyraz jest równy 8. 2. Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych, które nie są podzielne ani przez 3 ani przez 4. 3. Rozwiąż równanie . 4. Sprawdź, czy ciąg  jest ciągiem arytmetycznym, jeśli .

  0 Odpowiedz Więcej
 • Określ czy dojdzie do wytrącenia osadu

  Przeprowadzono doświadczenie, w którym zmieszano 10 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) potasu o stężeniu 0,02 mol/dm3 oraz wodny roztwór chlorku sodu o identycznym stężeniu i objętości. Oblicz iloczyn stężeń jonów srebra i chlorków w roztworze po zmieszaniu obu roztworów i odpowiedz, czy w tych warunkach wy...

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
P
Mati • 2020-04-09 12:02:59
P
Mati • 2020-04-09 11:50:10
Istnieje więcej funkcji tkanek stałych? Jeśli tak to prosiłabym o podanie. :D
Naomi • 2020-04-09 08:00:03
Wartościowy i pouczający o fizyce i pokazuje siłe dośrodkową bardzo dobrze i przejrzy...
D.N.A • 2020-04-08 19:39:31
Bardzo mi pomogło,
Elo • 2020-04-08 14:38:50