Oddychanie wewnątrzkomórkowe

Oddychanie komórkowe polega na utlenianiu  związku organicznego (najczęściej glukozy) z wytworzeniem energii która zostaje zmagazynowana w postaci ATP (cześć energii zostaje rozproszona w postaci ciepła).

Oddychanie jest procesem przebiegającym etapowo, w którym energia jest uwalniania stopniowo, małymi porcjami.  Dzięki temu jest to skuteczny (wydajny) i bezpieczny proces (nie dochodzi do uszkodzenia komórek). Oddychanie zachodzi w każdej żywej komórce w sposób stały. W zależności od warunków wytwarzanie energii użytecznej może zachodzić z udziałem lub bez udziału tlenu. Pierwszy rodzaj oddychania, nazywany oddychaniem tlenowym, jest charakterystyczny dla większości organizmów. Drugi rodzaj oddychania, nazywany oddychaniem beztlenowym przeprowadzany jest m.in. przez mikroorganizmy i pasożyty przewodu pokarmowego.

Porównanie oddychanie tlenowego i beztlenowego

CECHA

ODYCHANIE TLENOWE

ODDYCHANIE BEZTLENOWE

Substrat oddechowy

glukoza

glukoza

Stopień utlenienia substratu

całkowity

częściowy

Akceptor wodorowy

tlen atmosferyczny

głównie kwas pirogronowy

Produkty końcowe

CO2, H2O

kwasy, alkohole

(m.in. kwas mlekowy, alkohol etylowy)

Miejsce zachodzenia

cytozol, mitochondria

cytozol

Etapy

glikoliza,

cykl Krebsa,

łańcuch oddechowy

glikoliza i redukcja

jej produktu

(odtwarzanie NAD+)

 

Zysk energetyczny

brutto

netto

 

40 moli ATP

36 moli ATP

 

4 mole ATP

2 mole ATP


Schemat oddchychania tlenowego i beztlenowego

Schemat oddchychania tlenowego i beztlenowego/MesserWoland (26.10.2006)/
commons.wikimedia.org

 


Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
Halina
2019-11-20 07:38:50
Bardzo dobry
Ostatnio komentowane
f
h9\ • 2020-09-22 15:56:45
Ja tylko powiem że ,JD
Dis • 2020-09-22 15:44:51
Co
kek • 2020-09-22 15:26:13
guiguigoiu
karuigy • 2020-09-22 14:15:16
JD
frou_sen • 2020-09-22 14:07:13