Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Oddychanie tlenowe - glikoliza

Ostatnio komentowane
On miał zdecydowanie racje, szanuje
Wiktor Roznoch • 2019-12-15 19:57:20
rww
rr • 2019-12-14 11:15:29
lubie kupcie
kupcia • 2019-12-13 10:31:41
3
21 • 2019-12-12 19:49:22
Jest błąd w treści na samym początku drugiej informacji na temat planet wewnętrznych,...
Xxd • 2019-12-12 18:54:28
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Glikoliza jest pierwszym etapem oddychania komórkowego, w czasie którego jedna cząsteczka glukozy jest przekształcana w dwie kwasu pirogronowego. Glikoliza stanowi ciąg reakcji biochemicznych zachodzących w cytoplazmie, bez udziału tlenu.

Przebieg glikolizy:

Fosforylacja glukozy (kosztem ATP) – powstaje glukozo-6-fosforan, który zostaje izomeryzowany (przekształcony) do fruktozo-6-fosforanu.
• Fosforylacja fruktozo-6-fosforanu przy udziale ATP do fruktozo-1,6-bifosoforanu
Fruktozo-1,6-bifosoforan zostaje rozkładany na dwie cząsteczki trójwęglowe: aldehyd 3-fosfoglicerynowy i fosfodihydroksyaceton, który zostaje przekształcony (izomeryzowany) do aldehydu-3-fosfolglicerynowego. W ten sposób powstają 2 cząsteczki aldehydu 3-fosfolglicerynowego
Aldehyd 3-fosfoglicerynowy zostaje przekształcony w 1,3-bifosfoglicerynian (kwas 1,3-bifosfoglicerynowy). W czasie tej reakcji dochodzi do dehydrogenacji (odwodorowania) z udziałem NAD+, oraz przyłączenie nieorganicznej reszty fosforanowej do kwasu.
Fosforylacja substratowa – przeniesienie grupy fosforanowej z 1,3-bifosfoglicerynianu do ADP. Powstaje ATP oraz 3-fosfoglicerynian.
• Przekształcenie 3-fosfoglicerynianu do 2-fosfoglicerynianu
• Odwodnienie 2- fosfoglicerynianu do 2-fosfoenolopirogronianu
Fosforylacja substratowa – przeniesienie grupy fosforanowej 2-fosfoenolopirogronianu do ADP. Powstaje ATP oraz pirogronian (kwas pirogronowy)

 

Schemat oddzchania komrkowego
Schemat oddychania komórkowego - po lewej stronie glikoliza, po prawej stronie
Cykl Krebsa, u góry w prawym rogu łańcuch oddechowy/Pisum (22.10.2003),
CellRespiration.svg tłumaczenie/commons.wikimedia.org


Sumaryczna reakcja glikolizy jest następująca:

C6H12O6 + 2 Pi + 2 ADP + 2 NAD+ → 2 CH3COCOO- + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O

Polecamy również:

  • Oddychanie tlenowe - cykl Krebsa

    Cykl Krebsa  (cykl cytrynowy) poprzedzony jest rekcją pomostową, która zachodzi w macierzy mitochondrialnej i polega na oksydacyjnej dekarboksylacji kwasu pirogronowego (pirogronianu). Więcej »

  • Oddychanie tlenowe - łańcuch oddechowy (łańcuch transportu elektronów)

    Ostatnie etap oddychania komórkowego, zwany utlenianiem końcowym (utlenianie są cząsteczki NADH i FADH2, które powstały we wcześniejszych etapach oddychania) zachodzi na błonach grzebienie mitochondrialnych, gdzie zlokalizowany jest łańcuch oddechowy. Więcej »

  • Oddychanie beztlenowe

    Oddychanie beztlenowe (fermentacja) zachodzi w cytoplazmie i polega na utlenianiu związków organicznych (głównie glukozy) do kwasów lub alkoholi (czyli związków utlenionych częściowo) bez udziału tlenu. Więcej »

Komentarze (0)
5 + 3 =