Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Oddychanie tlenowe - glikoliza

Ostatnio komentowane
Niesamowite hostingserwery.com
Linux • 2019-06-16 16:47:25
przydalo sie
jjoojo • 2019-06-13 14:46:18
Nie tyle rozwód co uznanie małżeństwa za nieważne dr Arletta Bolesta adwokat kości...
Arletta Bolesta • 2019-06-12 13:59:29
Abstrakcjonizm operuje abstrakcją! Zrezygnował, jak sam autor pisze, z wszelkiej figurat...
Anna • 2019-06-11 17:31:16
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Glikoliza jest pierwszym etapem oddychania komórkowego, w czasie którego jedna cząsteczka glukozy jest przekształcana w dwie kwasu pirogronowego. Glikoliza stanowi ciąg reakcji biochemicznych zachodzących w cytoplazmie, bez udziału tlenu.

Przebieg glikolizy:

Fosforylacja glukozy (kosztem ATP) – powstaje glukozo-6-fosforan, który zostaje izomeryzowany (przekształcony) do fruktozo-6-fosforanu.
• Fosforylacja fruktozo-6-fosforanu przy udziale ATP do fruktozo-1,6-bifosoforanu
Fruktozo-1,6-bifosoforan zostaje rozkładany na dwie cząsteczki trójwęglowe: aldehyd 3-fosfoglicerynowy i fosfodihydroksyaceton, który zostaje przekształcony (izomeryzowany) do aldehydu-3-fosfolglicerynowego. W ten sposób powstają 2 cząsteczki aldehydu 3-fosfolglicerynowego
Aldehyd 3-fosfoglicerynowy zostaje przekształcony w 1,3-bifosfoglicerynian (kwas 1,3-bifosfoglicerynowy). W czasie tej reakcji dochodzi do dehydrogenacji (odwodorowania) z udziałem NAD+, oraz przyłączenie nieorganicznej reszty fosforanowej do kwasu.
Fosforylacja substratowa – przeniesienie grupy fosforanowej z 1,3-bifosfoglicerynianu do ADP. Powstaje ATP oraz 3-fosfoglicerynian.
• Przekształcenie 3-fosfoglicerynianu do 2-fosfoglicerynianu
• Odwodnienie 2- fosfoglicerynianu do 2-fosfoenolopirogronianu
Fosforylacja substratowa – przeniesienie grupy fosforanowej 2-fosfoenolopirogronianu do ADP. Powstaje ATP oraz pirogronian (kwas pirogronowy)

 

Schemat oddzchania komrkowego
Schemat oddychania komórkowego - po lewej stronie glikoliza, po prawej stronie
Cykl Krebsa, u góry w prawym rogu łańcuch oddechowy/Pisum (22.10.2003),
CellRespiration.svg tłumaczenie/commons.wikimedia.org


Sumaryczna reakcja glikolizy jest następująca:

C6H12O6 + 2 Pi + 2 ADP + 2 NAD+ → 2 CH3COCOO- + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O

Polecamy również:

  • Oddychanie tlenowe - cykl Krebsa

    Cykl Krebsa  (cykl cytrynowy) poprzedzony jest rekcją pomostową, która zachodzi w macierzy mitochondrialnej i polega na oksydacyjnej dekarboksylacji kwasu pirogronowego (pirogronianu). Więcej »

  • Oddychanie tlenowe - łańcuch oddechowy (łańcuch transportu elektronów)

    Ostatnie etap oddychania komórkowego, zwany utlenianiem końcowym (utlenianie są cząsteczki NADH i FADH2, które powstały we wcześniejszych etapach oddychania) zachodzi na błonach grzebienie mitochondrialnych, gdzie zlokalizowany jest łańcuch oddechowy. Więcej »

  • Oddychanie beztlenowe

    Oddychanie beztlenowe (fermentacja) zachodzi w cytoplazmie i polega na utlenianiu związków organicznych (głównie glukozy) do kwasów lub alkoholi (czyli związków utlenionych częściowo) bez udziału tlenu. Więcej »

Komentarze (0)
1 + 1 =
echo $this->Html->script('core.min'); echo $this->Html->script('blockadblock.js'); echo $this->Html->script('fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->css('/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->script('jnice/jquery.jNice', array('async' => 'async')); echo $this->Html->css('/js/jnice/jNice.min');