Mocznikowy cykl Krebsa, cykl ornitynowy

Mocznikowy cykl Krebsa, zwany także cyklem ornitynowym odkryty został w 1932 roku przez Hansa Krebsa i Kurta Henseleita. Zawarty w aminokwasach azot podczas deaminacji aminokwasów staje się składnikiem toksycznych dla organizmu człowieka jonów amonowych (NH4+). Zadaniem cyklu ornitynowego jest przekształcenie toksycznych jonów amonowych w mocznik, który jest wydalany z organizmu przez nerki. Organizmy wydalające mocznik, do których zaliczane są ssaki oraz niektóre płazy nazywają się organizmami ureotelicznymi.

Mocznikowy cykl Krebsa — etapy

Mocznikowy cykl Krebsa zachodzi w mitochondriach i cytozolu komórek wątroby. Biorą w nim udział trzy aminokwasy: ornityna, cytrulina, arginina. Toksyczne jony amonowe, zanim wezmą udział w cyklu ornitynowym, wiązane są w glutaminę, tworząc mniej toksyczny związek. Cykl rozpoczyna się wejściem do niego związanych jonów amonowych z dwutlenkiem węgla oraz wodą. Powstały wówczas związek nazywa się karbomylofosforanem. Ornityna wchodzi w reakcję z karbomylofosforanem, dzięki czemu powstaje cytrulina. Następnie cytrulina reaguje z asparaginianem co prowadzi do powstania argininiobursztynianu, z kolei enzym (liaza) tego związku, katalizuje reakcje powstania argininy i fumaranu. Enzym arginiaza katalizuje reakcje powstania ornityny i mocznika. Przebieg cyklu wymaga dostarczenia energii w postaci 3 cząsteczek ATP, jest więc procesem silnie pochłaniającym energie (endoergicznym).

Schemat cyklu mocznikowego

1 – ornityna, 2 – karbamoilofosforan, 3 – cytrulina, 4 – argininobursztynian, 5 – fumaran, 6 – arginina, 7 – mocznik L-Asp L-kwas asparaginowy, CPS-1 – syntetaza karbamoilofosforanowa I, OTC – karbamoilotransferaza ornitynowa, ASS – syntetaza argininobursztynianowa, ASL – liaza argininobursztynianowa, ARG1 – arginaza 1

Autorstwa Yikrazuul - Own work by uploader; Mitochondrium angepasst aus Hoffis Bild, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7732060

Polecamy również:

 • Enzymy - budowa enzymu

  Enzymy to biokatalizatory mające zdolność przyspieszenie reakcji chemicznych w warunkach ustrojowych poprzez obniżenie energii aktywacji. Więcej »

 • Oddychanie wewnątrzkomórkowe

  Oddychanie komórkowe polega na utlenianiu  związku organicznego (najczęściej glukozy) z wytworzeniem energii która zostaje zmagazynowana w postaci ATP (cześć energii zostaje rozproszona w postaci ciepła). Więcej »

 • Fotosynteza - przebieg, schemat, etapy, czynniki

  Fotosynteza jest procesem chemicznym, który prowadzi do powstania związków organicznych z prostych substancji mineralnych kosztem energii świetlnej i przy udziale barwników asymilacyjnych. Więcej »

 • Chemosynteza

  Chemosynteza jest to proces syntezy związków organicznych z dwutlenku węgla i wody kosztem energii chemicznej wytworzonej w czasie utleniania prostych związków nieorganicznych lub zredukowanych połączeń węgla. Proces ten... Więcej »

 • Tłuszczowce i związki azotowe – przemiany

  Źródłem energii użytecznej biologicznie oprócz glukozy mogę być też inne związki organiczne zawarte w pokarmie. Doskonałym paliwem biologicznym są kwasy tłuszczowe, (które zawierają wiele atomów wodoru), rzadziej natomiast utleniane są aminokwasy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12