Tłuszczowce i związki azotowe – przemiany

Źródłem energii użytecznej biologicznie oprócz glukozy mogę być też inne związki organiczne zawarte w pokarmie. Doskonałym paliwem biologicznym są kwasy tłuszczowe, (które zawierają wiele atomów wodoru), rzadziej natomiast utleniane są aminokwasy.

β-oksydacja to zachodzący w matrix mitochondrialnym proces prowadzący do utlenienia kwasów tłuszczowych. Polega ona na skracaniu długiego łańcucha węglowego kwasu o kolejne dwuwęglowe grupy (reszty octanowe), które przyłączane są do cząsteczek koenzymu A (CoA). Powstały w tej reakcji acetylokoenzym A włączany jest do cyklu Krebsa, następnie zachodzi utlenianie końcowe w łańcuchu oddechowym.

Beta oksydacja

Schemat przebiegu β-oksydacji.
1 – syntaza acylo-CoA, 2 – dehydrogenaza acylo-CoA, 
3 – hydrataza enoilo-CoA,
4 – dehydrogenaza L-3-hydroksyacylo-CoA, 5 – β-ketoliaza.

 

W wyniku hydrolizy tłuszczowców oprócz kwasów tłuszczowych powstaje glicerol, który przekształcany jest w fosfodihydroksyaceton zużywany następnie w glikolizie.

Reakcje zużywania aminokwasów rozpoczynają się od odłączenia grupy aminowej. W wyniku deaminacji powstają ketokwasy i jon amonowy. Te pierwsze najczęściej są substratem wykorzystanym do syntezy cukrów i tłuszczy, rzadziej natomiast ulęgają przekształceniu w acetylokoenzym A i zostają włączane do cyklu Krebsa.

Jon amonowy, który jest bardzo toksyczny ulega z kolei przekształceniu w karbamylofosforan. Ten włączany jest do cyklu ornitynowego (mocznikowego). Produktem powstającym w cyklu jest mocznik, który wędruje wraz z krwią do nerek, gdzie następnie jest wydalany w postaci moczu.

Polecamy również:

 • Enzymy - budowa enzymu

  Enzymy to biokatalizatory mające zdolność przyspieszenie reakcji chemicznych w warunkach ustrojowych poprzez obniżenie energii aktywacji. Więcej »

 • Oddychanie wewnątrzkomórkowe

  Oddychanie komórkowe polega na utlenianiu  związku organicznego (najczęściej glukozy) z wytworzeniem energii która zostaje zmagazynowana w postaci ATP (cześć energii zostaje rozproszona w postaci ciepła). Więcej »

 • Fotosynteza - przebieg, schemat, etapy, czynniki

  Fotosynteza jest procesem chemicznym, który prowadzi do powstania związków organicznych z prostych substancji mineralnych kosztem energii świetlnej i przy udziale barwników asymilacyjnych. Więcej »

 • Chemosynteza

  Chemosynteza jest to proces syntezy związków organicznych z dwutlenku węgla i wody kosztem energii chemicznej wytworzonej w czasie utleniania prostych związków nieorganicznych lub zredukowanych połączeń węgla. Proces ten... Więcej »

 • Mocznikowy cykl Krebsa, cykl ornitynowy

  Mocznikowy cykl Krebsa, zwany także cyklem ornitynowym odkryty został w 1932 roku przez Hansa Krebsa i Kurta Henseleita. Zawarty w aminokwasach azot podczas deaminacji aminokwasów staje się składnikiem toksycznych dla organizmu człowieka jonów amonowych (NH4+). Zadaniem cyklu ornitynowego jest... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Spoko, jednak że Bibia to sterta kłamstw. Tak na prawdę to Boga nie ma ale katolicy sob...
• 2022-10-04 13:09:03
XDzbshxbz
• 2022-10-04 11:44:06
1Tm 3:15 "Gdybym jednak się opóźniał, będziesz już wiedział, jak należy zachowywa...
• 2022-10-03 20:33:03
Super
• 2022-10-03 17:32:47
Przydały mi się te choroby
• 2022-10-02 10:10:41