Zagrożenia dla demokracji - WOS - strona 2

do władzy i demokratycznych rządów zostaje mocno nadszarpnięte.

Kolejnymi zagrożeniami dla demokracji jest łamanie jej praw, prowadzi to do chaosu. Bardzo negatywnie wpływa także wadliwe działanie instytucji demokratycznych, przedłużające się procedury, opieszałość urzędników i korupcja, która narusza zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa, sprawiedliwości i zdrowej konkurencji, niszczy gospodarkę wolnorynkową, zniechęca społeczeństwo do demokratycznego systemu. W demokracji dobry przykład powinien iść od góry, jeżeli więc politycy, urzędnicy postępują niemoralne, niezgodnie z prawem, wykorzystują swoją pozycję dla osiągnięcia osobistych korzyści, obywateli traktują lekceważąco, wykorzystują jedynie ich głosy, składają obietnice bez pokrycia, niszczą fundamenty demokracji. Wymienione czynniki, a także manipulacja społeczeństwa poprzez środki masowe przekazu stanowią znaczne zagrożenia dla demokracji.

Polecamy również:

 • Korupcja - definicja, przykłady - WOS

  Korupcja (łac. corruptio – zepsucie) nie stanowi zjawiska charakterystycznego wyłącznie dla ustroju demokratycznego, jest jednak szczególnie niebezpiecznym zagrożeniem właśnie dla demokracji, bowiem przekreśla większość zasad demokratycznych, na których tego typu państwo się opiera. Więcej »

 • Totalitaryzm i autorytaryzm jako zagrożenie dla demokracji

  Jednym z poważniejszych zagrożeń dla demokracji są dwa ustroje, którą są jej zaprzeczeniem, czyli autorytaryzm i totalitaryzm. Więcej »

 • Nietolerancja jako zagrożenie dla demokracji - WOS

  Postawa nietolerancji podważa wiele zasad, które winno respektować państwo demokratyczne, m.in. ideę równości i sprawiedliwości, a czasem również zasadę poszanowania i zapewnienia praw mniejszości. Nietolerancja wytwarza w społeczeństwie rodzaj niezdrowego napięcia między obywatelami, prowadzi... Więcej »

 • Dyktatura większości - definicja - WOS

  Podstawową zasadą demokracji są rządy większości, która powinna respektować prawa mniejszości. Jednak może dojść do zachwiania takiej sytuacji, kiedy to większość przestaje się liczyć z mniejszością, która posiada swoje prawa zapisane w konstytucji. Więcej »

 • Demokracja fasadowa - definicja

  Demokracja fasadowa jest to forma wadliwie funkcjonującej demokracji, zwana także pozorną. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy instytucje demokratyczne pozornie sprawują władzę, bowiem w rzeczywistości to nieformalne, zakulisowe czynniki wpływają, naciskają na demokratycznie wybrane organy, kontrolując je przy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02