Korupcja - definicja, przykłady - WOS

Korupcja (łac. corruptio – zepsucie) nie stanowi zjawiska charakterystycznego wyłącznie dla ustroju demokratycznego, jest jednak szczególnie niebezpiecznym zagrożeniem właśnie dla demokracji, bowiem przekreśla większość zasad demokratycznych, na których tego typu państwo się opiera.

Przede wszystkim jest zaprzeczeniem zasady równości wobec prawa, praworządności, sprawiedliwości oraz uczciwej konkurencji. Wydatnie przyczynia się do spadku zaufania do osób piastujących ważne stanowiska państwowe, a co za tym idzie obniża postawę szacunku wobec państwa i jego organów oraz instytucji, zniechęca do udziału w życiu społecznym i politycznym, negatywnie wpływa na stan gospodarki wolnorynkowej, wreszcie marnotrawione bądź źle wykorzystywane są finanse państwowe.

Pod tym terminem kryje się nadużywanie publicznego stanowiska (pełnionej funkcji) i uprawnień oraz pozycji z tego tytułu przysługujących w celu uzyskania prywatnych korzyści oraz realizacji osobistych celów. Zjawisko to jest bardzo częstym w wielu rodzajach państw, może występować także praktycznie na każdym poziomie organizacji – od zwykłych pracowników w firmach, nauczycieli czy lekarzy, po sfery rządzące – polityków, wysoko postawionych urzędników państwowych, a nawet osoby tworzące państwowy wymiar sprawiedliwości.

Wśród najbardziej rozpowszechnionych form korupcji znajdują się:
- łapówki – wręczenie prezentu o znacznej wartości lub pieniędzy w celu uzyskania korzyści dla wręczającego, najczęściej dotyczy pozytywnego rozpatrzenia prośby (np. przyznania dotacji poza konkursem, uzyskanie stanowiska pracy bez spełniania wymogów niezbędnych do jego objęcia), załatwienia jakiejś sprawy w sposób nielegalny (np. sfałszowanie wyborów, zapewnienie wygranej w przetargu), przyspieszenia konkretnych decyzji i działań (np. przyspieszenia operacji);
- defraudacja – sprzeniewierzenie publicznych (państwowych) środków finansowych;
- nepotyzm – obsadzanie stanowisk krewnymi i znajomymi, którzy nie zawsze posiadają odpowiednie kwalifikację, aby tę funkcję objąć;
- kapitalizm polityczny – użycie wpływów politycznych w gospodarce.

Polecamy również:

 • Totalitaryzm i autorytaryzm jako zagrożenie dla demokracji

  Jednym z poważniejszych zagrożeń dla demokracji są dwa ustroje, którą są jej zaprzeczeniem, czyli autorytaryzm i totalitaryzm. Więcej »

 • Nietolerancja jako zagrożenie dla demokracji - WOS

  Postawa nietolerancji podważa wiele zasad, które winno respektować państwo demokratyczne, m.in. ideę równości i sprawiedliwości, a czasem również zasadę poszanowania i zapewnienia praw mniejszości. Nietolerancja wytwarza w społeczeństwie rodzaj niezdrowego napięcia między obywatelami, prowadzi... Więcej »

 • Dyktatura większości - definicja - WOS

  Podstawową zasadą demokracji są rządy większości, która powinna respektować prawa mniejszości. Jednak może dojść do zachwiania takiej sytuacji, kiedy to większość przestaje się liczyć z mniejszością, która posiada swoje prawa zapisane w konstytucji. Więcej »

 • Demokracja fasadowa - definicja

  Demokracja fasadowa jest to forma wadliwie funkcjonującej demokracji, zwana także pozorną. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy instytucje demokratyczne pozornie sprawują władzę, bowiem w rzeczywistości to nieformalne, zakulisowe czynniki wpływają, naciskają na demokratycznie wybrane organy, kontrolując je przy... Więcej »

 • Kryzys ekonomiczny i kryzys polityczny - skutki społeczne, jako zagrożenie dla demokracji - WOS

  Kryzys ekonomiczny bądź polityczny są bardzo poważnymi zagrożeniami dla systemów demokratycznych – załamanie się koniunktury gospodarczej lub paraliż władzy wprowadza znaczny chaos społeczny, sprawia, że obywatele nie czują się pewnie, boją się o zagrożenie swoich interesów. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
xyz
2022-02-17 16:51:17
tak polecam
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24