Ruchy społeczne - definicja, geneza, cele - WOS - strona 2

precyzyjny podział funkcji poszczególnych członków.

Warunki sprzyjające powstawaniu i rozwijaniu się ruchów społecznych:
• proces urbanizacji – istnienie dużych skupisk ludzi na względnie niewielkim terytorium, wpływa pozytywnie na kondensacje społecznych interakcji i ułatwia powstawanie zbiorowych ideologii,

• proces industrializacji – rzesze pracowników fabryk, stykając się z osobami o zbliżonej sytuacji życiowej, mają wiesze możliwości uzgadniania wspólnego stanowiska w problematycznych kwestiach, a także ułatwioną drogę masowych protestów lub walki,
• upowszechnienie i masowa dostępność edukacji - pozwala na zgromadzenie wielkiej liczby osób dzięki czemu można się wymieniać wiedzą.
• rozwój nowoczesnych technologii – znaczną rolę odgrywają środki masowego przekazu, które kształtują świadomość społeczeństwa, dostarczają w bardzo szybkim tempie informacji o bieżących wydarzeniach, ponadto wywołują poczucie ponadlokalnej wspólnoty
• wzrost niezadowolenia
• ideologia aktywistyczna i progresywistyczna – potrzeba zmian w zależności od aktywności ludzi ich możliwości,
• system demokratyczny – demokracja poprzez prawo do wolności słowa, zrzeszania się, zgromadzeń umożliwia ruchom społecznym rozpowszechnianie ideologii,
• znaczny zasób wolnego czasu i energii uczestników ruchów

Ruchy społeczne – cele

Skuteczne działanie danego ruchu społecznego zapewnia właściwe określenie celu, który ma być realizowany. Wyznacza go zbiorowość tworząca ruch na początku swojego istnienia.

Podstawowym celem jest indywidualny cel każdego uczestnika ruchu, jednak tworzenie większej grupy prowadzi do przyjęcia wzorców grupowych.
Cele ruchów społecznych są wyrazem niezaspokojenia przez istniejący system, określonych potrzeb materialnych i niematerialnych pewnych grup ludzkich. Sygnalizują niezadowolenie pewnych grup społecznych z działania w danej dziedzinie lub formy tego działania. Mogą mieć charakter: ekonomiczny, kulturowy, polityczny lub reformatorski.

Cele ruchów społecznych mogą być ujmowane jako cele strategiczne (długoterminowe), oraz taktyczne (krótkoterminowe, zwane cząstkowymi)

Polecamy również:

  • Ruchy społeczne - cechy, znaczenie - WOS

    Chcąc odróżnić ruchy społeczne spośród wielu innych inicjatyw człowieka, należy wskazać na cechy charakterystyczne tego typu inicjatyw społecznych. Pierwszym wyróżnikiem tego ruchu jest spontaniczność – przy czym warto zauważyć, ze jest to element z reguły pojawiający się w... Więcej »

  • Rodzaje ruchów społecznych

    Najbardziej popularnym podziałem ruchów społecznych jest klasyfikacja zaproponowana przez socjologa Jana Szczepańskiego. Zgodnie z nią możemy mówić o ruchach społecznych takich jak: 1. ruchy rewolucyjne – tj. mające na celu dokonanie gwałtownych, radykalnych zmian społecznych... Więcej »

  • Nowe ruchy społeczne - WOS

    Zgodnie z opinią Klausa Offe nowe ruchy społeczne wzięły swój początek od młodzieżowych wystąpień kontestacyjnych w latach 60. XX wieku. Rzesz młodych ludzi protestowały przeciwko obowiązującemu porządkowi społecznemu w krajach rozwiniętych, głównie w Europie zachodniej i w Stanach... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09