Partie polityczne - geneza i rozwój (koteria, klub polityczny, partia masowa, partia wyborcza) - strona 3

Werbując swoich członków często odwoływano się do agitacji politycznej bądź propagandy, starano się oddziaływać na potencjalnych odbiorców na wiele sposobów, nie ograniczając się do prowadzenia swojej kampanii wyłącznie podczas wyborów, ale permanentnie. Partie masowe przeważnie opierały się na konkretnej ideologii czy doktrynie, która tworzyła jej podstawę programową.

Natomiast, jeśliby chcieć skupić się na kolejnym stadium rozwoju ugrupowań politycznych, należy przytoczyć informacje o partii wyborczej. Jest to współczesna forma organizacji politycznej, która za cel nadrzędny stawia sobie zwycięstwo w wyborach. Najaktywniej funkcjonują te partie w czasie kampanii wyborczych. Programy prezentowane przez partie wyborcze wyzbywają się podążania zgodnie z daną ideologią – elementy radykalne z reguły są niwelowane, tworząc swoja kampanię liderzy partii strategię budują wokół umiarkowanych poglądów i postulatów, bowiem tylko takie mogą zjednać największą liczbę wyborców.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
wow
lika • 2021-12-05 17:24:11
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37