Grupy interesu - pojęcie, działanie, przykłady - WOS

Grupa interesu to zbiorowość społeczna składająca się z osób, które mają podobne przekonania i cele, których realizacja jest uzależniona od decyzji oraz działalności instytucji państwa. Członkowie tej grupy próbują wpłynąć na działalność instytucji państwa, żeby zrealizować swoje cele. Wówczas grupa interesu nabiera cech grupy nacisku.

Grupy interesu:

1) są reprezentantami interesów określonych grup społecznych wobec innych grup,
2) przekazują postulaty swoich członków ośrodkom władzy,
3) wpływają na rząd, partie polityczne, opinię publiczną.

Rodzaje grup interesu:

1) niezrzeszeniowe - opierają się na wspólnym pochodzeniu. Przede wszystkim należą do nich grupy etniczne, regionalne i oparte na statusie, które rzadziej wyrażają swoje potrzeby przez jednostki, przywódców lokalnych i religijnych. Często trwałe działania tych grup sprawia, że zaczynają formalizować swoje działania i przeobrażają się w grupy instytucjonalne.
2) instytucjonalne - są to organizacje sformalizowane, które zatrudniają kadrę oraz mają zdolność do walki o własne interesy lub o reprezentację interesów innych grup społecznych. Są to partie polityczne, ciała ustawodawcze, armie, biurokracje, kościoły. Spośród niektórych z tych grup wykształcają się mniej formalne grupy (frakcje w partiach politycznych). Przykładem są partie polityczne czy kościoły.
3) zrzeszeniowe - należą do nich m.in.: związki zawodowe, organizacje przedsiębiorców i pracodawców, stowarzyszenia etniczne, stowarzyszenia wyznaniowe, grupy obywatelskie. Wyróżniają się jawnym reprezentowaniem interesów poszczególnych grup, wyraźnymi procedurami formułowania interesów i żądań. Przykładem są związki zawodowe w zakładach pracy.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20