Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Komisja śledcza - pojęcie, powołanie, przykłady - strona 2

państwowej – organy te mają obowiązek złożenia pisemnych wyjaśnień, a także przedstawienia żądanych dokumentów.

Komisja realizuje swoje funkcje również we współpracy z Prokuratorem Generalnym.

Warto wiedzieć, że prace komisji są kierowane przez jej prezydium – reprezentantem zewnętrznym komisji śledczej jest jej przewodniczący, ewentualnie jego zastępca.

W przypadku jeśli postępowanie komisji śledczej doprowadzi do uzasadnienia postawienia zarzutów określonym osobom w sprawie zawinionego naruszenia ustaw lub Konstytucji (w związku i w zakresie ze swoim urzędem lub stanowiskiem), komisja występuje z wnioskiem o pociągnięcie danych osób do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Komisje śledcze sporządzają sprawozdanie ze swojej działalności, które przekazują Marszałkowi Sejmu.

Komisja śledcza – przykłady

Od roku 1999 w polskim Sejmie funkcjonowała dość znaczna ilość komisji śledczych. Pierwszą z nich była komisja powstała w celu zbadania tzw. afery Olina. Inne komisje to m.in.: komisje śledcze w sprawie PKN Orlen, w sprawie afery Rywina, w sprawie prywatyzacji PZU, do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy.

Zobacz również

 • Wotum zaufania - definicja - WOS

  Wotum zaufania jest uchwałą parlamentu wyrażającą poparcie Sejmu dla polityki danego rządu, zaufanie i aprobatę wobec jego działań. Wotum zaufania jest metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych jako wyraz kontroli politycznej i odpowiedzialności rządu przed parlamentem.

  Więcej
 • Wotum nieufności - definicja - WOS

  Wotum nieufności jest pewną metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych, będącą praktyczną realizacją politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Wotum nieufności polega na tym, że posłowie mogą podjąć uchwałę, która wyraża brak zaufania wobec określonego ministra lub całego rządu. Skutkiem ...

  Więcej
 • Absolutorium budżetowe - definicja, znaczenie - WOS

  Pojęciem absolutorium określa się decyzję odpowiedniego organu kolegialnego (istotnym z perspektywy ustrojowej przykładem jest parlament), która ma na celu wyrażenie pozytywnej oceny działalności organu wykonawczego (w przypadku parlamentu chodzi o rząd).

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11