Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Komisja śledcza - pojęcie, powołanie, przykłady - strona 2

Ostatnio komentowane
rww
rr • 2019-12-14 11:15:29
lubie kupcie
kupcia • 2019-12-13 10:31:41
3
21 • 2019-12-12 19:49:22
Jest błąd w treści na samym początku drugiej informacji na temat planet wewnętrznych,...
Xxd • 2019-12-12 18:54:28
Skomentuj tekst
Adam • 2019-12-12 15:03:55
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

państwowej – organy te mają obowiązek złożenia pisemnych wyjaśnień, a także przedstawienia żądanych dokumentów.

Komisja realizuje swoje funkcje również we współpracy z Prokuratorem Generalnym.

Warto wiedzieć, że prace komisji są kierowane przez jej prezydium – reprezentantem zewnętrznym komisji śledczej jest jej przewodniczący, ewentualnie jego zastępca.

W przypadku jeśli postępowanie komisji śledczej doprowadzi do uzasadnienia postawienia zarzutów określonym osobom w sprawie zawinionego naruszenia ustaw lub Konstytucji (w związku i w zakresie ze swoim urzędem lub stanowiskiem), komisja występuje z wnioskiem o pociągnięcie danych osób do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Komisje śledcze sporządzają sprawozdanie ze swojej działalności, które przekazują Marszałkowi Sejmu.

Komisja śledcza – przykłady

Od roku 1999 w polskim Sejmie funkcjonowała dość znaczna ilość komisji śledczych. Pierwszą z nich była komisja powstała w celu zbadania tzw. afery Olina. Inne komisje to m.in.: komisje śledcze w sprawie PKN Orlen, w sprawie afery Rywina, w sprawie prywatyzacji PZU, do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy.

Polecamy również:

  • Wotum zaufania - definicja - WOS

    Wotum zaufania jest uchwałą parlamentu wyrażającą poparcie Sejmu dla polityki danego rządu, zaufanie i aprobatę wobec jego działań. Wotum zaufania jest metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych jako wyraz kontroli politycznej i odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Więcej »

  • Wotum nieufności - definicja - WOS

    Wotum nieufności jest pewną metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych, będącą praktyczną realizacją politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Wotum nieufności polega na tym, że posłowie mogą podjąć uchwałę, która wyraża brak zaufania wobec określonego ministra lub całego... Więcej »

  • Absolutorium budżetowe - definicja, znaczenie - WOS

    Pojęciem absolutorium określa się decyzję odpowiedniego organu kolegialnego (istotnym z perspektywy ustrojowej przykładem jest parlament), która ma na celu wyrażenie pozytywnej oceny działalności organu wykonawczego (w przypadku parlamentu chodzi o rząd). Więcej »

Komentarze (0)
1 + 2 =