Sakrament chrztu - strona 2

nie ma wstępu do Królestwa Bożego:

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. (J 3,5)

Kościół doprecyzował jednak zagadnienie konieczności chrztu. Zgodnie z nauką Kościoła chrzest jest konieczny dla zbawienia, ale tych, którzy poznali Ewangelię i mieli możliwość przyjęcia sakramentu. Wprowadzono także kategorie chrztu krwi i chrztu pragnienia.

O chrzcie krwi mówi się wtedy, kiedy osoba ponosi śmierć za wiarę (w Chrystusa), ale nie była ochrzczona. Wówczas za sprawą swojego męczeństwa zostaje zbawiona.

Chrzest pragnienia jest specyficzną formą chrztu, kiedy umierający nie ma możliwości przyjęcia sakramentu chrztu z wody, ale szczerze tego pragnie i żałuje za grzechy. Wówczas samo pragnienie wystarcza do zbawienia po śmierci.

Co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół celebruje odnowienie przyrzeczeń chrztu.

Historia sakramentu chrztu

Kościół naucza, że sakrament chrztu został zapowiedziany w Starym Przymierzu. Już od początku stworzenia woda jest „łączona” z Duchem Świętym:

Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad

Polecamy również:

  • Obrzęd chrztu świętego

    Już sama nazwa chrzest została nadana ze względu na główny obrzęd, przez który jest sakrament wypełniany: chrzcić oznacza „zanurzyć, pogrążyć”. W interpretacji Kościoła owo zanurzenie w wodzie jest symbolem śmierci i zmartwychwstania katechumena na wzór Chrystusa i w Chrystusie. Więcej »

  • Znaczenie chrztu

    Chrzest jest uważany za najpiękniejszy dar Boga. Po przyjęciu tego sakramentu człowiek staje się dzieckiem Bożym i równocześnie członkiem Ciała Chrystusa, zatem wchodzi do wspólnoty, jaką jest Kościół: Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało (1 Kor 12,13). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10
rr
a2 • 2022-01-15 13:25:09