Pozostałe sanktuaria maryjne (Dębowiec, Studzieniczna, Krasnobród i in.) - strona 3

oraz Matką Jedności.

Wieleń – sanktuarium

W Wieleniu Zaobrzańskim (archidiecezja poznańska) znajduje się sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. Jego początki sięgają 1290 roku, kiedy to do Wielenia przybyli cystersi i wznieśli pierwszy drewniany kościół. Obecna świątynia została postawiona na początku XVIII w., czyli w okresie późnego baroku. Znajduje się w niej słynąca cudami figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, której kult sięga XIV wieku. Jest ona wykonana z drzewa lipowego, w stylu gotyckim, a jej wysokość wynosi 1,2 m. Matka Boża trzyma na prawym ręku Dzieciątko, a w lewej dłoni ma jabłko. Figura z Wielenia w 2005 r. została ona koronowana koronami poświęconymi przez papieża Jana Pawła II. Obok niej do najważniejszych zabytków należą: barokowy krzyż w kapitularzu z XVIII wieku, ołtarze barokowe i ambona z XVIII wieku.

Sanktuarium w Wieleniu Zaobrzańskim jest znane z Wielkiego Odpustu Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. Rozpoczyna się on w ostatnią niedzielę czerwca, a kończy w pierwszą niedzielę lipca. Główne uroczystości mają miejsce 2 lipca (w święto Matki Bożej Wieleńskiej). Odpust w Wieleniu każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy pątników, głównie z Wielkopolski i Dolnego Śląska.

Gostyń – sanktuarium

W Gostyniu (woj. wielkopolskie) na jednym ze wzgórz, tzw. Świętej Górze, znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. Początki kultu w tym miejscu datuje się na XI - XII w, jednak pierwsze wzmianki na temat małej, drewnianej kapliczki, zawierającej cudowny wizerunek Matki Bożej, pochodzą dopiero z 1468 r. Z czasem obraz przyciągał coraz więcej pielgrzymów. Doprowadziło to do wybudowania drewniano - murowanego kościółka w 1512 r. Obecny kościół, zbudowany na wzór weneckiej bazyliki Santa Maria della Salute, powstał w latach 1675-1698, a jego fundatorem był Adam Florian Konarzewski. Ufundowanie kościoła miało być jego wyrazem wdzięczności Matce Bożej za cudowne uzdrowienie w dzieciństwie. Konarzewski nie tylko doprowadził do budowy okazałej świątyni, ale także z jego inicjatywy powstała pierwsza w Polsce Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w 1668 r., która sprawuje pieczę nad sanktuarium do dzisiaj (z przerwą w latach 1876-1919r).

Kościół na Świętej Górze zyskał w 1970 r. godność bazyliki. Jest największym sanktuarium maryjnym archidiecezji poznańskiej. Bywa określany jako perła baroku. Kopuła nad świątynią jest największa w Polsce. Ma 17 m średnicy i 50 m wysokości. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się otaczany wyjątkową czcią obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem i białym kwiatem róży w dłoni, który został koronowany w 1928 r. przez kardynała Augusta Hlonda, ówczesnego Prymasa Polski. Autor wizerunku pozostaje nieznany. W 2008 r. zabytki świętogórskie otrzymały status Pomnika Historii Prezydenta RP. Przy klasztorze prowadzony jest Dom Rekolekcyjny.

Górka Klasztorna – sanktuarium

Sanktuarium w Górce Klasztornej (ok. 43 km na północny wschód od Piły) jest najstarszym sanktuarium maryjnym w Polsce. Według miejscowej legendy Najświętsza Maryja Panna miała się tutaj ukazać pasterzowi w 1079 roku. W miejscu objawienia (było to pierwsze objawienie się Matki Bożej na ziemiach polskich) postawiono drewnianą świątynię, która spłonęła w 1580 roku, podpalona przez protestantkę Urszulę Krotowską. W XVII wieku zbudowano murowany kościół jednonawowy w stylu barokowym, który przetrwał do dzisiejszych czasów. Świątynia nosi wezwanie Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Opiekunami tego miejsca są od 1923 roku Misjonarze Świętej Rodziny. W czasie II wojny światowej musieli oni jednak opuścić Górkę, a teren sanktuarium stał się prowizorycznym obozem koncentracyjnym, w którym zginęło wielu duchownych oraz osób świeckich narodowości polskiej i żydowskiej.

Dzisiaj sanktuarium znane jest z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości. Otoczony kultem wizerunek przedstawia całą postać Maryi z Jezusem na lewej ręce. Dzieciątko w lewej dłoni trzyma kulę ziemską, a prawą unosi w geście błogosławieństwa. Obraz został koronowany 6 czerwca 1965 roku przez Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Należy zaznaczyć, że obecne malowidło jest kopią, gdyż oryginał spłonął na początku XX w. W Górce Klasztornej odbywa się Festiwal Piosenki Religijnej „Maria Carmen”, a od 1984 wystawiane jest Misterium Męki Pańskiej. 

Polecamy również:

 • Jasna Góra - sanktuarium (Częstochowa) - historia, opis

  Sanktuarium maryjne na Jasnej Górze w Częstochowie jest najsłynniejszym sanktuarium w naszym kraju  i głównym celem pieszych polskich pielgrzymów. Rocznie odwiedza je około 4 mln osób, także z zagranicy, z czego ok. 200 tysięcy stanowią pątnicy. Więcej »

 • Kalwaria Zebrzydowska - sanktuarium - historia, opis

  Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało na początku XVII wieku i jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w naszym kraju. Jego fundatorem był Mikołaja Zebrzydowski, ówczesny wojewoda krakowski.  Więcej »

 • Sanktuarium w Licheniu - opis, historia, informacje

  Sanktuarium maryjne w Licheniu powstało stosunkowo niedawno, bo dopiero w XIX w. Jego początki związane są z objawieniami, których doświadczył Tomasz Kłossowski, kowal z pobliskiego Izabelina,  oraz ze sprowadzeniem do Lichenia cudownego obrazu, będącego kopią wizerunku Matki Boskiej z Rokitna. Więcej »

 • Sanktuarium maryjne w Ludźmierzu - historia, opis

  Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu stanowi najstarszą świątynie katolicką na całym Podhalu. Początkami sięga XIII w., kiedy to biskup krakowski, Wisław, zezwolił w 1234 r. ówczesnemu wojewodzie krakowskiemu Teodorowi Gryficie wznieść świątynię ku czci Matki Boskiej.  Więcej »

 • Gietrzwałd - sanktuarium maryjne - historia, opis

  Sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie jest jednym z najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Rocznie odwiedza je około miliona osób. Owa popularność wynika z faktu, że to właśnie w Gietrzwałdzie miały miejsce objawienia maryjne. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24