Modlitwy poranne

Modlitwa poranna to modlitwa codzienna, która może mieć charakter zarówno prywatny, jak i publiczny. W liturgii Kościoła, jako modlitwa wspólnoty,  nazywana jest Jutrznią.

Jutrznia to nabożeństwo odprawiane o brzasku nowego dnia, które stanowi wspomnienie zmartwychwstania Jezusa i jest pierwszą częścią Liturgii Godzin. Można je odmawiać także jako modlitwę indywidualną poza Kościołem, bez obecności kapłana.

Modlitwa poranna może przyjmować również formę pacierza, który obejmuje takie modlitwy jak: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Dziesięć przykazań, Aniele Boży.

Ponadto duchowni stworzyli szereg modlitw przeznaczonych do prywatnego odmawiania. Część z nich została zaaprobowana przez diecezje, w których powstały. Niemniej geneza poszczególnych modlitw porannych, które funkcjonują wśród wiernych, często pozostaje nieznana.

Modlitwa poranna kard. Leona Józefa Suenens'a

Panie, w ciszy wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością. Być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci takie, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, by wszyscy, którzy się ze mną stykają, odczuli Twoja obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś dla mnie dnia każdego.

Modlitwa poranna do Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli, wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku; Któż jak Bóg? Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa dopuszczona do prywatnego odmawiania za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z dnia 25.10.1994 r.

Modlitwa poranna do Św. Andrzeja Boboli (z Jutrzni)

Już dzień chwalebny jaśnieje

I nową radość przynosi,

Bo Andrzej oddal swe życie

Za zjednoczenie Kościoła.

 

O ciesz się, polska kraino,

Że zasłużyłaś na syna,

Którego śmierć opromienia

Prawdziwej wiary wspólnotę!

 

Przez winę pychy rozdarto

Jedyną szatę Chrystusa,

Niech krew i miłość Andrzeja

Wybłaga jej połączenie.

 

Bo ileż poniósł on trudów,

By do jednego Pasterza

Zwiedzionych przywieść na powrót

I w jednej wierze zachować!

 

Andrzeju, Boży rycerzu,

Gdy dziś sławimy hymnami

Pamiątkę twego męczeństwa,

Oręduj w niebie za nami.

Kiedy ranne wstają zorze

Kiedy ranne wstają zorze to pieśń religijna autorstwa Franciszka Karpińskiego, która znalazła się w zbiorze „Pieśni nabożne” jako Pieśń Poranna. Pochodzi z XVIII w.

Kiedy ranne wstają zorze,

Tobie ziemia, Tobie morze,

Tobie śpiewa żywioł wszelki,

Bądź pochwalon, Boże wielki!

 

A człowiek, który bez miary,

Obsypany Twymi dary,

Coś go stworzył i ocalił,

A czemuż by Cię nie chwalił?

 

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,

Wnet do mego Pana wołam,

Do mego Boga na niebie,

I szukam Go koło siebie.

 

Wielu snem śmierci upadli,

Co się wczoraj spać pokładli,

My się jeszcze obudzili,

Byśmy Cię, Boże chwalili.

Modlitwa poranna do św. Józefa

Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania i niech przy Twojej pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich. Amen.

Polecamy również:

 • Rodzaje modlitwy

  błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa dziękczynienia i modlitwa uwielbienia. Więcej »

 • Modlitwa prywatna i publiczna

  Modlitwa prywatna jest modlitwą jednej osoby (lub jednej rodziny), która modli się za siebie bądź za innych bez udziału Kościoła. Może przyjmować różne formy, tj. może być cicha, głośna, śpiewana. Więcej »

 • Formy modlitwy

  Wśród form modlitwy wyróżnia się: modlitwę ustną, rozmyślanie oraz kontemplację. Więcej »

 • Wyznanie wiary (credo)

  Wiara jest odpowiedzią dawaną Bogu – odpowiedzią na Jego Objawienie. „Wierzyć” to znaczy poddać się Panu i być całkowicie posłusznym Jego woli. Wiara jest łaską, darem Bożym.  Więcej »

 • Modlitwa Ojcze Nasz

  Modlitwa Ojcze Nasz wywodzi się z Ewangelii i jest uważana za podstawową modlitwę chrześcijańską. Została spisana przez św. Łukasza (wersja krótsza – pięć próśb) i św. Mateusza (wersja rozszerzona – siedem próśb). Modlitwę Ojcze Nasz przekazał uczniom sam Jezus Chrystus. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20