Modlitwa o uwolnienie

Modlitwa o uwolnienie jest rozkazem wydawanym złemu duchowi w imię Jezusa, aby przestał dręczyć konkretną osobę i odszedł do czeluści piekielnych. Nie należy jej zatem interpretować jako prośby skierowanej do Chrystusa, aby wyrzucił złego ducha. Nie jest również egzorcyzmem. Egzorcyzm jest bowiem przeprowadzany nad osobą, u której stwierdzono opętanie diabelskie i jest równoznaczny z przeprowadzeniem obrzędu liturgicznego według Rytuału Rzymskiego. Opętanie zdarza się jednak rzadko, zatem i sama potrzeba sprawowania egzorcyzmu nie pojawia się często. Inaczej sprawa wygląda z modlitwą o uwolnienie.

Przede wszystkim może być ona odmawiana zarówno jako modlitwa osobista (prywatna), jak i  modlitwa wspólnotowa; na głos bądź w myślach. Jej celem jest usunięcie działania złych duchów wywierających od zewnątrz zły wpływ na ciało i psychikę człowieka. Ten zły wpływ może przejawiać się w różnoraki sposób m.in. przez: nerwice, udręki psychiczne, lęki, akty agresji, myśli natrętne itp. Jeśli takie zachowanie nie ma podłoża chorobowego, wówczas modlitwa o uwolnienie jest potrzebna.

Jej treść nie jest ściśle określona; istnieją pewne formuły, jednak można samemu ułożyć tę modlitwę. Ważne jest jednak, aby w czasie modlitwy skoncentrować się na osobie Chrystusa, wypowiedzieć słowa: „w imię Jezusa Chrystusa” i skierować ją do złego ducha, tj. nakazać mu odejść od siebie oraz zabronić powrotu. Elementy te stanowią fundament osobistej modlitwy o uwolnienie.

Przykładowy tekst takiej modlitwy prywatnej wygląda następująco:

W imię Jezusa Chrystusa, mocą sakramentu chrztu świętego, zły duchu zazdrości odejdź ode mnie w czeluść piekła i nie wracaj więcej. Niech moc Pana mojego Jezusa Chrystusa nie pozwoli ci szkodzić ani mnie, ani nikomu innemu. Od daję się cały Chrystusowi i cieszę się, że błogosławi mojej Siostrze (mojemu Bratu) w tym, co posiada. Niech nigdy już twoje diabelskie działania nie rodzą we mnie zazdrości. W imię Jezusa Chrystusa, zły duchu zazdrości nie dręcz mnie już więcej. Idź do piekła i nie wracaj więcej. Amen. 

Ważne jest, aby do złego ducha zwrócić się stanowczo, ale nie prowokować go i nie prowadzić z nim dialogu. Podstawę stanowi także motywacja osoby modlącej się – modlitwa o uwolnienie nie powinna wypływać z chęci zrzucenia ciężaru, ale z potrzeby powrotu do Boga. Należy bowiem pamiętać, że zniewolenie przez złego ducha często wynika z zaniedbania i trwania w grzechu.

Modlitwa o uwolnienie może być przeprowadzana w grupie tylko w obecności kapłana (każdego kapłana; nie jest wymagany egzorcysta), który jej przewodniczy. Osoby biorące udział w takiej modlitwie winny się cechować pokorą, miłością oraz dojrzałością w wierze. Modlitwa wspólnotowa powinna się składać z następujących elementów:

1. Modlitwy uwielbienia, czyli z radowania się zwycięstwem Chrystusa nad szatanem.

2. Modlitwy o ochronę Chrystusa dla tych, którzy biorą udział w tej posłudze.

3. Modlitwy związania, która powinna być wypowiedziana zanim oddali się złego ducha.

4. Nakazania złemu duchowi by odszedł – ta część powinna zostać wypowiedziana przez kapłana.

Grupowa modlitwa o uwolnienie powinna się zakończyć wezwaniem Ducha Świętego, aby na nowo napełnił uwolnionego człowieka oraz dziękczynieniem Bogu za dar wolności. Czasami do uwolnienia jednak nie dochodzi i jest potrzebny egzorcyzm.

Podobnie jak w modlitwie prywatnej o uwolnienie, tak i w modlitwie wspólnotowej, istnieje pewna wielość i dowolność stosowanych formuł. Również sam schemat może ulegać zmianie.

Polecamy również:

 • Rodzaje modlitwy

  błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa dziękczynienia i modlitwa uwielbienia. Więcej »

 • Modlitwa prywatna i publiczna

  Modlitwa prywatna jest modlitwą jednej osoby (lub jednej rodziny), która modli się za siebie bądź za innych bez udziału Kościoła. Może przyjmować różne formy, tj. może być cicha, głośna, śpiewana. Więcej »

 • Formy modlitwy

  Wśród form modlitwy wyróżnia się: modlitwę ustną, rozmyślanie oraz kontemplację. Więcej »

 • Wyznanie wiary (credo)

  Wiara jest odpowiedzią dawaną Bogu – odpowiedzią na Jego Objawienie. „Wierzyć” to znaczy poddać się Panu i być całkowicie posłusznym Jego woli. Wiara jest łaską, darem Bożym.  Więcej »

 • Modlitwa Ojcze Nasz

  Modlitwa Ojcze Nasz wywodzi się z Ewangelii i jest uważana za podstawową modlitwę chrześcijańską. Została spisana przez św. Łukasza (wersja krótsza – pięć próśb) i św. Mateusza (wersja rozszerzona – siedem próśb). Modlitwę Ojcze Nasz przekazał uczniom sam Jezus Chrystus. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43