Kult religijny - definicja, przykłady - strona 2

daną religię zestaw symbolicznych akcji, wykonywanych w określonym środowisku w wyznaczonym czasie. Podstawową cechą rytuału jest jego niezmienność; każde naruszenie zasad rytualnych niesie ze sobą ryzyko gniewu sił nadprzyrodzonych.

Do podstawowych zachowań kultowych należą: modlitwa, ofiara, oczyszczenia (ablucje), pielgrzymki, procesje, posty i jałmużna, a także tańce kultowe i ceremonie religijne. Najwcześniejszym kultem religijnym był kult w rodzinie (nadawanie religijnego charakteru wydarzeniom m.in. narodzinom dziecka, dojrzewaniu młodzieży, małżeństwu i śmierci; ponadto kult przodków).

Rytuał

Rytuałem nazywa się utrwalony tradycją, dokładnie określony (sformalizowany) i powtarzalny ciąg działań obrzędowych (gestów, wypowiedzi itp.), wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który może być oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego. Zwykło się wyróżniać rytuały religijne i świeckie.

Rytuał w kulcie religijnym zobowiązuje do posłuszeństwa, odstępstwo jest zakazane. Teoretyczne jego uzasadnienie znajduje się w mitach; rytuał jest natomiast obrazowym (symbolicznym) przedstawieniem określonego mitu. Celem rytuału religijnego jest przywoływanie

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
- nie występuje w nim brak emocjonalnego nacechowania wypowiedzi Artykuł sugeruje użyc...
Gość • 2021-01-21 11:29:21
00000000000000000000
000000000000 • 2021-01-21 08:39:13
kto pytał
Krzych • 2021-01-21 08:27:29
Jest ciekawy
Agnieszka • 2021-01-20 09:35:41
jest bardzo ciekawy
Agnieszka • 2021-01-20 09:34:12