Jezus - Syn Boży - strona 3

32, 8), lud wybrany (np. Wj 4,22), dzieci izraela (np. Oz 2, 1) oraz królowie (np. Ps 82, 6). W tym przypadku jednak jest to przybrane synostwo.

Przez Chrystusa – Syna staje się w pełni Bogiem Ojcem. Tylko Jezus jest tym, który zna Ojca: Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić (Mt 11,27). Natomiast przez śmierć Jezusa na krzyżu i odkupienie grzechów człowieka, ludzie stają się „dziećmi Bożymi”. Jednak jest to inna relacja dziecko – Ojciec. Sam Chrystus dokonuje rozróżnienia na „Ojciec mój i Ojciec wasz” (J 20, 17).

Tylko raz w czasie swojego życia ziemskiego Jezus objawił się swoim uczniom (Piotrowi, Jakubowi i Janowi) „w postaci Bożej” na górze Tabor. Góra ta nazywana jest także Górą Przemienienia Pańskiego. Wówczas ukazał im się również Eliasz i Mojżesz, którzy rozmawiali z Chrystusem. Dochodzi po raz kolejny do teofanii:
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! (Mk 9,7)

Syn Boży nie jest stworzeniem Boga, lecz został zrodzony i Kościół naucza, że jest Ojcu współistotny. Wszystkie atrybuty jakie przypisuje się Bogu dotyczą także Jezusa, w tym odwieczność – nie było takiego czasu, kiedy Syna nie było. Jezus przedstawia się również imieniem Boga: Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM (J 13,19).

Syn Boży stał się człowiekiem – Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J1,14-16), ale przez Wcielenie nie utracił swojej boskości. Był równocześnie w pełni Bogiem, jak i w pełni człowiekiem. Herezjami, które odmawiały Jezusowi natury boskiej były m.in. adopcjonizm i arianizm. 

Polecamy również:

 • Jezus - postać historyczna

  Postać Jezusa Chrystusa była przedmiotem refleksji nie tylko teologów, ale również historyków. Usiłowali oni odpowiedzieć na pytanie: „Czy Jezus naprawdę istniał?” Więcej »

 • Jezus - człowiek

  Jednym z podstawowych dogmatów wiary chrześcijańskiej jest przekonanie, że Jezus Chrystus, który jest Synem Bożym, stał się człowiekiem, aby umrzeć na krzyżu i odkupić grzechy wszystkich ludzi. Więcej »

 • Jezus - nauczyciel

  Działalność Jezusa jako nauczyciela rozpoczęła się po Jego chrzcie w Jordanie. Swoje nauczanie zapoczątkował w Galilei Więcej »

 • Chrystus - Zbawiciel i Odkupiciel

  Imię Jezus oznacza w języku hebrajskim „Bóg zbawia”. Zostaje ono nadane Synowi Bożemu jeszcze przed narodzinami. Więcej »

 • Powtórne przyjście Jezusa - paruzja

  Chrześcijanie oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa zwanego paruzją. Owo ponowne pojawienie się Syna Bożego na Ziemi będzie równoznaczne z dopełnieniem historii świata. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10