Egzorcyzmy

Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i wolne od jego panowania, mówimy o egzorcyzmach. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1673)

Słowo egzorcyzm pochodzi z języka greckiego i oznacza „zaprzysięganie, zaklinanie pod przysięgą”.  Powszechnie określenia egzorcyzm używa się mówiąc o  wypędzaniu złych duchów bądź samego Szatana i kojarzy się ono z rozbudowanym obrzędem. Należy jednak pamiętać, że istnieje tzw. prosta forma egzorcyzmu, zwana egzorcyzmem mniejszym. Są to modlitwy Kościoła wypowiadane nad kandydatami do chrztu w okresie katechumenatu. W modlitwie tej kapłan prosi Boga, aby przyszli chrześcijanie zostali uwolnieni od skutków grzechu i od wpływu szatana.

Z kolei w trakcie samego obrzędu chrztu kandydaci sami wyrzekają się szatana, jego mocy i władzy; w przypadku chrztu dzieci modlitwę egzorcyzmu nad niemowlętami wypowiada kapłan. Z tego względu można się spotkać się z określeniem „egzorcyzm chrzcielny”.

Egzorcyzm zwany większym (wielkim, uroczystym) jest nie tylko modlitwą, ale całym obrzędem liturgicznym i jest stosowany w wypadku opętania człowieka lub dręczenia przez złe moce. Należy do dziedziny sakramentaliów. W egzorcyzmach Kościół nie działa we własnym imieniu, ale w imieniu Boga lub Jezusa Chrystusa. Egzorcyzmy większe mogą być sprawowane wyłącznie przez prezbitera (kapłana), który potrzebuje specjalnej zgody biskupa ordynariusza. Bywa, że funkcja ta jest powierzona kapłanowi na stałe.

W przypadkach osoby opętanej Kościół zaleca szczególną ostrożność i roztropność. Egzorcysta winien dokładnie zbadać przed obrzędem i podjęciem kroków mających na celu uwolnienie osoby od wpływów złych mocy, czy nie ma przypadkiem do czynienia z osobą chorą psychiczne. W podjęciu decyzji może kierować się opiniami m.in. lekarzy.

W sprawowaniu egzorcyzmu ważne są zarówno formuły, jak i gesty i ryty: znak krzyża, nałożenie rąk, pokropienie pobłogosławioną wodą. Kapłan odczytuje również wskazane przez Rytuał Rzymski fragmenty Pisma Świętego. Obrzęd egzorcyzmu nie powinien być udostępniany żadnym środkom społecznego przekazu; powinien odbywać się w miejscu odosobnionym. Egzorcysta ma obowiązek zadbać, aby w pomieszczeniu  znajdował się  widoczny wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego oraz figura bądź obraz Najświętszej Maryi Panny.

Zarówno kapłan, jak i inni uczestnicy obrzędu powinni zachować dyskrecję. Należy zaznaczyć, że świeccy mogą pomagać egzorcyście zgodnie z jego wskazówkami, ale kategorycznie zabrania im się wypowiadania jakichkolwiek formuł egzorcyzmu. 

Czas trwania obrzędu jest zależny od konkretnego przypadku opętania; zwykle egzorcyzm trwa kilkadziesiąt minut, ale jest przeprowadzany kilkukrotnie. Czasami pełne uwolnienie osoby opętanej trwa kilka lat.

Kościół głosi, że władzę i obowiązek wypowiadania egzorcyzmów przejął od samego Jezusa Chrystusa. Ewangelie wielokrotnie wspominają, że Jezus uwalniał ludzi od złych duchów (np. Mt 4,24; 8,16; 12; 22; Mk 1,23-28; 5, 1-20;), a następnie powierzył tę moc swoim Apostołom:

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad  duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. (Mt 10,1)

Sprawowanie egzorcyzmów towarzyszy zatem posłudze Kościoła od czasów apostolskich do dziś.

Polecamy również:

 • Zmartwychwstanie ciał i Sąd Ostateczny

  Zmartwychwstanie umarłych jako dogmat religii chrześcijańskiej pojawia się zarówno w tekście Symbolu Apostolskiego, jak i wyznania wiary nicejsko-konstantynopolitańskiego. Wiara we wskrzeszenie wynika bezpośrednio z wiary, że Bóg nie jest „Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mk 12,27). Sam... Więcej »

 • Nawrócenie

  Nawróceniem w chrześcijaństwie nazywany jest zwrot człowieka od upodobania w grzechu i powrót do Boga. Pojęcie to kojarzone jest również z pojęciem konwersji, czyli zmiany wyznania. W rzeczywistości konwersja jest tylko jednym z dwóch rodzajów nawrócenia, o których... Więcej »

 • Śmierć człowieka

  Śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała, jest kresem życia ziemskiego. Początkowo człowiek wolny był od śmierci – chociaż został stworzony jako istota śmiertelna, to jednak z woli Bożej miał nie umierać. Śmierć pojawiła się dopiero jako konsekwencja grzechu pierworodnego. Więcej »

 • Naśladowanie Chrystusa

  Naśladowanie Chrystusa jest zarówno ideałem, jak i praktyką dążenia za Chrystusem, które prowadzi człowieka do pełnej doskonałości, czyli do świętości. Swój początek znajduje ono w wezwaniu samego Jezusa: Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną,... Więcej »

 • Powołanie człowieka

  Powołaniem człowieka jest poznawanie i miłowanie Boga, gdyż wyłącznie w Bogu człowiek może osiągnąć szczęście,  którego szuka i pragnie. Przymierze, komunia z Bogiem jest głównym celem życia człowieka. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20